Ophold på midlertidige pladser

Hvis du efter et sygdomsforløb har behov for intensiv pleje, er der i Hillerød Kommune mulighed for ophold på en døgnafdeling. Der er to muligheder for midlertidige pladser, dels på Rehabiliteringsafdelingen i Sundhedscentret, dels i Gæstehuset på plejecentret Skovhuset.

Tilbud om midlertidigt ophold

 Hillerød Kommune kan tilbyde dig et midlertidigt døgnophold, hvis du i en kortere periode har brug for intensiv pleje eller træning. Måske har du været syg eller indlagt på hospitalet, eller måske kan dine pårørende, der til dagligt varetager plejen af dig, i en periode ikke hjælpe dig.

 Det er din egen læge, hospitalet eller hjemmesygeplejersken, der henviser dig til en plads, og anvisningen går gennem Visitation og Hjælpemidler i Hillerød Kommune.

Ophold på Rehabiliteringsafdelingen

Når du får et midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen, deltager du i det omfang det er muligt i dagligdagens aktiviteter med det formål, at træne hele døgnet under dit ophold. Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer og støtter der hvor du har behov for hjælp. Det giver dig optimalt udbytte af dit ophold og mulighed for at vedligeholde eller forbedre din funktionsevne. Træning med terapeuter fra træningssektionen og selvtræning er en del af opholdet.

Praktiske oplysninger ved ophold på Rehabiliteringsafdelingen

Rygning er ikke tilladt på Sundhedscentret. Du har mulighed for at ryge udendørs. Du kan få tilbudt gratis rygeplaster eller nikotintyggegummi.

Husdyr er ikke tilladt på afdelingen.
Afdelingen kan ikke påtage sig ansvar for dine penge eller andre værdigenstande. .
Betaling for opholdet vil blive opkrævet pr. girokort efter kommunens gældende takst for døgnophold. Regningen sendes som digital post.

Ophold på Gæstehuset

I Skovhuset har vi en fløj med 8 lejligheder, hvortil der også er en fælles dagligstue med TV, 

samt en fælles spisestue med tilhørende køkken til medarbejderne. 
Vi har pr. 1/1-2017 fået mulighed for at udvide med 2 fleksible pladser, så boligfløjen i perioder kan tilbyde 10 gæstepladser. 

Pjece om Gæstehuset.

Egenbetalingen for et midlertidigt ophold i Skovhuet i 2017 er 148,00 kr. pr. døgn.

Praktiske oplysninger

Lægeligt ansvar

Det er din egen læge, der varetager det lægelige ansvar under dit ophold. Det er muligt for din læge at foretage tilsyn under opholdet ved behov. Ved behov for lægehjælp uden for din læges træffetider, kontakter de ansatte på opholdsstedet lægevagten.

Transport

Du skal selv betale og arrangere din transport mellem dit hjem og den midlertidige opholds-plads. Afdelingen hjælper gerne med bestilling af taxa.
Hvis du er indlagt på et sygehus, er det sygehuset, der arrangerer og betaler for transporten til din midlertidige plads på enten Rehabiliteringsafdelingen eller i Gæstehuset.

Hvad skal du medbringe?

  • Din medicin
  • Dine egne toiletsager
  • Fornuftigt fodtøj til indendørsbrug og træning
  • Eventuelle hjælpemidler, f.eks. kørestol, rollator, høj gangvogn, gangstativ, stok og støttestrømper.
  • Dit eget tøj til opholdet. 

Derudover er du velkommen til at medbringe

  • Eget tv, radio og mobiltelefon og pc
  • Håndarbejde

Andre praktiske ting

Du kan få dit tøj vasket på opholdsstedet. Det er på eget ansvar, og der er ingen erstatning ved bortkommet tøj. Dit tøj bliver mærket med et lille strygemærke med dit stuenummer. Det er også muligt for pårørende at tage tøjet med hjem og vaske det.
Hvis du får brug for at rekvirere medicin under dit ophold, skal du selv betale for det.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS