Hjemmepleje

Hvis du i din hverdag har svært ved at selv at klare din personlige hygiejne eller de praktiske ting i dit hjem, kan du søge om hjemmehjælp i Hillerød Kommune. Formålet med kommunens indsats er at støtte dig bedst dér, hvor du har behov for det og altid med udgangspunkt i dine egne handlemuligheder.

Personlig pleje

Hvis du er blevet visiteret til personlig pleje, kan du få støtte døgnet rundt i eget hjem. Personlig pleje omfatter bl.a.:

 • Hjælp til at blive vasket eller komme i bad
 • Mundpleje
 • Af- og påklædning
 • Toiletbesøg
 • Forflytning og lejring
 • Medicingivning 

Praktisk støtte i hjemmet

Praktiske opgaver omfatter bl.a.:

 • Tøjvask
 • Rengøring
 • Skift af sengelinned
 • Opvask
 • Tømning af skraldespand
 • Indkøb
 • Nødkaldsbesøg og mulighed for telefonisk kontakt døgnet rundt
 • Opvarmning og anretning af mad

Hvordan søger du om hjemmepleje?

Du skal visiteres til at modtage hjemmepleje i Hillerød Kommune og du kan kontakte afdelingen for 

Visitation og Hjælpemidler:

Tlf. 7232 0000

Mandag-onsdag og fredag kl. 10-11.30
Torsdag kl. 12-13.30

Skriv til Visitation og hjælpemidler

Hillerød Kommune vil støtte dig i at kunne klare mest muligt selv. Når du har søgt om hjemmepleje, vil Visitation og Hjælpemidler, sammen med dig selv og evt. dine pårørende, vurdere, om du gennem Aktiv i din hverdag-træning kan blive mere selvhjulpen. Læs om Aktiv i din hverdag her.

Om Hjemmeplejen

Den kommunale hjemmepleje er en moderne organisation, der består af social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter og har et tæt samarbejde med sygeplejersker.

•Vi uddanner elever og studerende
•Vore medarbejdere er ansvarlige, veluddannede, og har en ren straffeattest.
•Vi sikrer helhed i hjælpen til dig ved at samarbejde tværfagligt om de indsatster, du har behov for.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS