Hjemmepleje

Hvis du i din hverdag har svært ved at selv at klare din personlige hygiejne eller de praktiske ting i dit hjem, kan du søge om hjemmehjælp i Hillerød Kommune. Hjemmeplejen i Hillerød består af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter med et tæt samarbejde med sygeplejersker. Formålet med kommunens indsats er at støtte dig bedst dér, hvor du har behov for det og altid med udgangspunkt i dine egne handlemuligheder.

Hvad kan du søge hjemmehjælp til?

Hvis Visitation og Hjælpemidler har vurderet, at du har behov for hjemmepleje, kan du få hjælp til

 • Personlig pleje i eget hjem døgnet rundt
 • Praktisk hjælp
 • Nødkaldsbesøg og mulighed for telefonisk kontakt døgnet rundt
 • Hjemmesygepleje

Praktiske opgaver omfatter bl.a.:

 • Tøjvask
 • Rengøring
 • Skift af sengelinned
 • Opvask
 • Tømning af skraldespand
 • Indkøb
 • Madudbringning

Personlig pleje omfatter bl.a.:

 • Personlig hygiejne
 • Af- og påklædning
 • Toiletbesøg
 • Forflytning og lejring
 • Opvarmning og anretning af mad
 • Medicingivning 

Hvordan søger du om hjemmepleje?

Du skal visiteres til at modtage hjemmepleje i Hillerød Kommune og du kan kontakte afdelingen for 

Visitation og Hjælpemidler:

Tlf. 7232 0000

Mandag-onsdag og fredag kl. 10-11.30
Torsdag kl. 12-13.30

Skriv til Visitation og hjælpemidler

Om Hjemmeplejen

Den kommunale hjemmepleje er en moderne organisation, der består af social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter og har et tæt samarbejde med sygeplejersker.

•Vi uddanner elever og studerende
•Vore medarbejdere er ansvarlige, veluddannede, og har en ren straffeattest.
•Vi sikrer helhed i hjælpen til dig ved at samarbejde tværfagligt om de indsatster, du har behov for.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS