Leverandører i Hillerød Kommune

Når du er blevet visiteret til personlig pleje og praktiske opgaver, skal du vælge, hvilken leverandør du ønsker at benytte. Det gælder også, hvis du er blevet visiteret til madservice og indkøbsordning. Når du har valgt leverandør, skal du kontakte Visitationen.

Du kan frit vælge mellem forskellige leverandører, og nedenfor kan du se, hvilke du kan vælge mellem.

Hvis du ønsker at skifte leverandør skal du kontakte Visitationen. Du kan skifte leverandør med fem dages varsel.

Leverandører som tilbyder personlig pleje og praktisk hjælp

Hjemmeplejen, Sundhedscentret Hillerød Kommune, Milnersvej 37 D, 3400 Hillerød, telefon 7232 6200.

Cura Pleje A/S, www.curapleje.dk, telefon 73 23 19 95.

Selvvalgt hjælper. Hillerød Kommune ansætter og aflønner den selvvalgte hjælper.

Leverandører som tilbyder madservice

MAD til hver DAG, www.madtilhverdag.dk

Det Danske Madhus A/S, www.detdanskemadhus.dk

Leverandører som tilbyder indkøb af dagligvarer

Intervare, www.intervare.dk

Egedal Indkøbsordning, www.edio.dk

Egebjerg Købmandsgård A/S

Fra 1. oktober 2016 har Hillerød Kommune valgt nye leverandører til indkøbsordningen for hjemmeboende. De to nye leverandører er Føtex og Intervare.

Hvis du er tilknyttet ordningen, har du allerede fået et brev om ændringerne. Hvis du i dag får hjælp til at udfylde indkøbssedlen, vil du også fremover få den hjælp, og de varer, der købes gennem ordningen, vil stadig være til almindelige supermarkedspriser. Du vil ikke længere kunne købe varer via indkøbsordningen fra fx Brugsen.

To af de nuværende leverandører, Egedal Indkøbsordning og Egebjerg Købmandsgård, vil ikke længere være leverandører efter den 30. september.

Læs mere om Føtex indkøbsordning her.

Læs mere om Intervare indkøbsordning her.

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er en samling af ydelsesbeskrivelser under serviceloven, som udtrykker Hillerød Kommunes serviceniveau med afsæt i serviceharmoniseringen på området.

Kvalitetsstandarderne er delt i to dele. den ene omhandler ydelserne indenfor frit valg-ordningen, og den anden omhandler ydelser, der ikke er omfattet af frit valg-ordningen.

Her kan du læse kvalitetsstandarder, der er omfattet af frit valg-ordningen.

Her kan du læse kvalitetsstandarder, der ikke er omfattede af frit valg-ordningen.

Siden blev senest opdateret d. 03-04-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS