Hjælpemidler

Du kan ansøge kommunen om hjælpemidler, hvis du har varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Du kan få bevilget hjælpemidler, når hjælpemidlerne i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din funktionsnedsættelse og i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet.

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler består bl.a. af:

Sådan søger du om kropsbårne hjælpemidler

Hvis du vil ansøge om kropsbårne hjælpemidler til dig selv, skal du udfylde ansøgningsskemaet her:

 Ansøgning om hjælpemidler - til dig selv

Hvis du vil ansøge om kropsbårne hjælpemidler på vegne af en anden, fx som pårørende, skal du udfylde ansøgningsskemaet her:  Ansøgning om hjælpemidler - på vegne af en anden

Ansøgningsskemaerne er digitale. Folketinget har pr. 1. december 2013 vedtaget, at alle som kan, skal betjene sig selv via digitale selvbetjeningsløsninger.

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, som massefremstilles og forhandles bredt til almindeligt brug i befolkningen.
Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, fx en almindelig seng, telefon eller tv.

Ansøg om forbrugsgode ved at udfylde ansøgningsskemaet her.

Ansøg om vægtdynen ved at ydfylde ansøgningsskemaet her. 

Nødvendige boligindretninger

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp til indretningen af din bolig, så din bolig passer bedre til dig og dine behov. Det kan fx være sænkning af dit køkkenbord, opsætning af særlige greb i badeværelset og lignende.

Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, kan kommunen yde hjælp til at dække de udgifter, der er forbundet med at finde en ny og mere tilgængelig bolig til dig.

Ansøg om nødvendige boligindretninger ved at udfylde ansøgningsskemaet her.

Handicapbil 

Hvis du søger en handicapbil, kan du bl.a. få hjælp til:

 • Støtte til køb af bil
 • Særlig indretning
 • Afgiftsfritagelse
 • Kørekort

Du kan finde vores pjece om støtte til bil m.m. her. 

Du skal benytte ansøgningsskemaet her for at søge støtte til bil.  

Kvikkassen  

Hillerød Kommune har åbnet en KVIKkasse, hvor én sagsbehandlende ergoterapeut modtager borgere, som møder op for at ansøge om et hjælpemiddel. Ergoterapeuten vurderer, om du er berettiget til det ansøgte hjælpemiddel. Såfremt du er berettiget, kan du få udleveret hjælpemidlet med det samme.

KVIKkassen er åben hver torsdag, fra kl. 15.00 til kl. 17.00 på adressen

Rådhuset
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Når din sag er blevet behandlet af sagsbehandleren, kan du tage det fornødne hjælpemiddel med dig med det samme.

Du skal være opmærksom på, at det primært er mindre hjælpemidler du kan få i Kvikkassen, som f.eks.:

 • rollator
 • albuestok
 • badetaburet
 • toiletforhøjer
 • transportkørestole
 • strømpepåtager

Fremmødte borgere kommer til efter tur, og der kan derfor være ventetid. Man kan ikke bestille tid.

Du skal selv sørge for transport til/fra Kvikkassen, også af det evt. bevilgede hjælpemiddel.

Der kan udelukkende bevilges hjælpemidler til mennesker med et varigt behov for hjælpemidler. Der udlånes IKKE hjælpemidler til midlertidigt brug.

Hvis du ønsker frit valg af leverandør kan ansøgningen ikke behandles i Kvikkassen.

Flere hjælpemidler 

Nedenfor kan du finde flere offentlige tilbud og selvbetjeningssider.

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Har du eller dit barn et handicap, kan du søge tilskud til hjælpemidler

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler. Hvis du søger og kommunen bevilger et hjælpemiddel, kan du låne det gratis, eller du kan få tilskud til, at du selv kan købe det.

Det kan fx være en kørestol, et gangstativ eller et forhøjet toiletsæde. Det kan også være kropsbårne hjælpemidler som brokbind, støttekorset, diabetiker- og stomihjælpemidler m.m.

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

 • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
 • kan lette dagligdagen i dit hjem
 • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Du skal søge kommunen, inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

Det er gratis for dig at låne hjælpemidlet af kommunen, og din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, eller hvor meget du kan få i tilskud. Tilskuddet er desuden skattefrit.

Hvordan søger jeg om hjælpemidler?

Ønsker du at søge om tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder eller særlige boligindretninger, skal du søge hos kommunen.

Du skal søge om kropsbårne hjælpemidler digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Du skal anskueliggøre, hvordan hjælpemidlet, forbrugsgodet eller boligændringen kan kompensere for din eller dit barns nedsatte funktionsevne. Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

Hver enkelt kommune har selvstændigt fastlagt de tilbud, der er til rådighed for borgerne i kommunen. Det kaldes kommunens serviceniveau. I praksis betyder det, at ydelser og tilbud varierer fra kommune til kommune.

​Sektoransvar

Som grundregel er det den sektor, som har ansvaret for en ydelse, der også har ansvaret for at ydelsen er tilgængelig for borgere med nedsat funktionsevne. Det kaldes sektoransvarlighedsprincippet.

Hjælpemidler, uddannelse og arbejde

Skal du bruge hjælpemidler på dit uddannelsessted, skal du kontakte uddannelsesstedet. Gerne i god tid inden skoleåret begynder, eller det er semesterstart.

Kontakt jobcentret, hvis du skal bruge hjælpemidler på din arbejdsplads.

Sektoransvar

Som grundregel er det den sektor, som har ansvaret for en ydelse, der også har ansvaret for at ydelsen er tilgængelig for borgere med nedsat funktionsevne. Det kaldes sektoransvarlighedsprincippet.

Fritvalgsordning

​Når du har fået en bevilling, kan du som hovedregel selv vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel. Det gælder fx, når du har behov for engangshjælpemidler som bleer, stomiposer, testmaterialer til diabetes med mere.

Du kan højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til, og det må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe fra sit hjælpemiddellager. Typisk drejer det sig om tekniske hjælpemidler.

Eksempel:

Borgeren har fået bevilget en rollator af mærket X. På kommunens hjælpemiddellager findes en brugt rollator af dette mærke. Borgeren ønsker en fuldstændig identisk rollator af samme mærke, men en ny. I denne situation vil borgeren ikke kunne benytte sig af retten til frit at vælge leverandør.

Hjælpemidler, som ikke skal leveres tilbage

Det er typisk kropsbårne hjælpemidler og personligt tilpassede hjælpemidler, du ikke skal levere tilbage til kommunen, fx proteser.

Er der tale om hjælpemidler, der er ordineret som led i en hospitalsbehandling, vil sygehuset normalt udlevere dem til låns. Ligesom kommunen udlåner tekniske hjælpemidler, som fx en rollator fra hjælpemiddellageret.

Anvendelse af overskud efter brug

I nogle tilfælde kan du få din egenbetaling tilbage, når du leverer dit hjælpemiddel tilbage.

Værdiforringelsen, der følger af brugen af hjælpemidlet, bliver dog trukket fra det oprindelige ekstrabeløb, du betalte for at få et dyrere produkt.

Genansøgning af hjælpemiddel

Du skal kontakte kommunen, hvis du har mistet dit hjælpemiddel, det er blevet slidt, skal repareres, ikke længere passer eller lignende. Hjælpen ydes efter behov og en konkret vurdering.

Tilskud til kropsbårne hjælpemidler

Fra 1. december 2013 skal du søge om kropbårne hjælpemidler digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Nogle af de typer kropsbårne hjælpemidler, du kan søge støtte til, er:

 • ortopædisk fodtøj
 • støttestrømper
 • arm- og benproteser
 • støttekorsetter og bandager
 • parykker
 • brystproteser
 • stomihjælpemidler
 • kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse.

For nogle hjælpemidler er der en egenbetaling, dvs. at du selv betaler det årligt regulerede beløb for den type hjælpemiddel, og kommunen giver støtte til resten. Se fx Tilskud til ortopædisk fodtøj.

Tilskud til ortopædisk fodtøj

Ortopædisk fodtøj hører til gruppen af kropsbårne hjælpemidler.

Fra 1. december 2013 skal du søge om kropbårne hjælpemidler digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Du kan søge tilskud, men der er en egenbetaling.

Egenbetaling for ortopædisk fodtøj
 • For ortopædisk fodtøj til børn er der en egenbetaling på 460 kr. (2015)
 • For ortopædisk fodtøj til voksne er der en egenbetaling på 830 kr. (2015)
Tilskud til høreapparat

Betingelsen for at få tilskud til høreapparat er, at du er blevet undersøgt, rådgivet og har fået en henvisning fra en ørelæge. Du kan vælge, om du vil købe et apparat hos en privat forhandler eller få det via det offentlige.

Et apparat fra det offentlige er gratis.

For ansøgninger fra privat forhandler udgør tilskuddet:

 • Høreapparat på 1. øre på op til 4.030 kr. Der bliver ydet 2.000 kr. til apparat og 2.030 kr. i tilskud til høreprøve, tilpasning, service og garanti.(2015)
 • Høreapparat på 2. øre på op til 2.365 kr. Der bliver ydet 2.000 kr. til apparat og 365 kr. i tilskud til høreprøve, tilpasning, service og garanti.(2015)

Medmindre du med tiden får en meget dårligere hørelse, kan du kun få tilskud én gang inden for en periode på fire år. Du skal søge om tilskud, før du køber apparatet, og den private forhandler skal være godkendt.

Det er regionen, som yder tilskuddet. Folkepensionister og førtidspensionister efter den gamle ordning kan søge om yderligere økonomisk tilskud til høreapparat fra kommunen. Læs mere under helbredstillæg.

Du kan se de aktuelle ventetider på undersøgelse på venteinfo.dk

Batterier er gratis. Du kan læse om batterier og bestilling af batterier på Høreforeningens hjemmeside.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet(DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager, fx:

 • hos kommunen
 • hos lægen
 • på hospitalets forskellige afdelinger.

Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt og om offentlighed i forvaltningen.

Lovgivning

Reglerne for tildeling af hjælpemidler og tilskud til forbrugsgoder kan du finde i hjælpemiddelbekendtgørelsen.

Regler for tilskud til høreapparat:

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS