Genoptræning

Genoptræning, vedligeholdelsestræning og selvtræning

Genoptræning efter udskrivelse fra hospital

Har du fået en genoptræningsplan til almen genoptræning, kan du genoptræne i Hillerød Kommune.

Hvis du har givet samtykke til, at genoptræningsplanen sendes til kommunen, vil du blive kontaktet, når vi modtager planen.

Alle genoptræningsforløb starter og slutter med en individuel undersøgelse, der eventuelt kan foregå hjemme hos dig. Forløbet planlægges i fællesskab ud fra dine mål.

Træningen foregår på hold og/eller individuelt.

Genoptræningen er tidsbegrænset.

Genoptræning uden indlæggelse

Hvis du er fyldt 18 år og har nedsat fysisk funktionsevne eller -færdigheder, har du mulighed for at gå til genoptræning hos en terapeut i Træningssektionen i Hillerød Kommune. 

Det er din læge, der kan henvise dig til tilbuddet.

Træningen foregår over en tidsafgrænset periode.

Selv-træning på Sundhedscentret

Det er muligt at selv-træne på Sundhedscentret, hvis en af nedenstående betingelser er opfyldt:

  • Træningen er en del af et genoptræningsforløb, og du har indgået en tidsafgrænset aftale med den ansvarlige terapeut
  • At der efter en terapeutisk helhedsvurdering er truffet afgørelse om, at din træning ikke vurderes til at kunne foregå andre steder.

Kørsel til genoptræning 

Kørsel til genoptræning efter indlæggelse

Er du visiteret til genoptræning efter udskrivning fra et hospital og har du modtaget en genoptræningsplan fra hospitalet, og forhindrer din fysiske tilstand, at du benytter offentlig transport, kan du bevilges kørsel.

Kørsel til genoptræning uden indlæggelse

Der er mulighed for kørsel til holdtræning med delvis egenbetaling, hvor borgeren ikke kan anvende andre former for transport.

Det er Træningssektionen, som bevilger og bestiller kørsel.

Vederlagsfri Fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er et lægehenvist tilbud om træning og behandling, som du kan modtage, hvis du er berettiget til det.

Vederlagsfri fysioterapi betales af den kommune du bor i, og henvender sig til to patientgrupper:

1. Personer med et svært fysisk handicap og som opfylder handicapkriteriet. Med handicapkriteriet menes, at man ikke er i stand til at klare sig døgnets 24 timer uden hjælp.

2. Personer med funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom.

Du kan finde en samlet diagnoseliste på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk, hvor du kan se, om du er berettiget.

For at få en henvisning til vederlagsfri fysioterapi, skal du henvende dig til din egen læge eller til en speciallæge, som efter en konsultation kan sende en henvisning til vederlagsfri fysioterapi. Derefter kan du kontakte det sted, du ønsker at træne og aftale nærmere.

Frit valg

Med en lægehenvisning kan du frit vælge, hvor du vil modtage din vederlagsfri fysioterapi. Du har mulighed for at vælge mellem et tilbud hos privatpraktiserende fysioterapeut eller det kommunale tilbud i Træningssektionen.

Kørsel

Du skal selv betale for kørsel.

Hillerød kommunes tilbud om vederlagsfri fysioterapi

I Træningssektionen kan vi tilbyde holdtræning til borgere med følger efter Apopleksi, og borgere med Parkinson.

Før du starter din vederlagsfri træning indkaldes du til en forundersøgelse. Til forundersøgelsen afklarer vi, hvilke forventninger du har til træningen, hvilke mål du har med træningen, og hvordan du skal træne for at nå målet.

Til forundersøgelsen bliver du desuden rådgivet omkring, hvordan du bedst selv vedligeholder det opnåede resultat/niveau, og du vil evt. få udleveret et hjemmetræningsprogram.

Træningen tilrettelægges individuelt og foregår på hold.

I løbet af træningsperioden vil vi evaluere træningen for at sikre bedst muligt resultat.

Manuel terapi indgår ikke i træningstilbuddet.

Du er velkommen til at kontakte os og høre om vores aktuelle tilbud.

Hvordan kommer jeg i gang

Hvis du ønsker at få vederlagsfri fysioterapi i Hillerød kommune, skal du henvende dig til Træningssektionen.

Klik på pjece om vederlagsfri fysioterapi.

  
Virksomhedsplaner

Træningssektionens virksomhedsplan 2014 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS