Genoptræning

I Hillerød Kommune findes forskellige muligheder for genoptræning, vedligholdstræning og selvtræning i forbindelse med sygdom. Det kan fx være efter et hospitalsophold, hvis du har mistet kræfter og funktioner eller hvis du har kroniske lidelser. Genoptræning handler især om at du igen bliver så selvhulpen som muligt i dit hverdagsliv.

Tilbud om genoptræning

Hvis du har været indlagt på hospitalet og hospitalet vurderer, at du har behov for genoptræning, vil du få lavet en genoptræningsplan, som efter din tilladelse sendes til kommunen. Hospitalet afgør, hvor genoptræningen skal foregå.

Det meste genoptræning foregår i kommunalt regi, men det kan også være på hospitalet.

Du kan også hvis du  gennem en periode har mistet funktioner,  få tilbudt træning til at genvinde dine kræfter og funktioner. Genoptræning er et tilbud til dig, så du kan undgå vedvarende eller yderligere svækkelse.

Det er din læge, der kan henvise dig til tilbuddet.

Den kommunale genoptræning vil foregå, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Det kan være på Sundhedscentret, i nær miljøet eller i dit hjem. Træningen kan både foregå individuelt og på hold.

Terapeuterne fra Hillerød Kommune vil, sammen med dig, vurdere dine behov, og herefter beskrive formålet med træningen, så du igen bliver mest mulig selvhjulpen.

Træningen foregår i en tidsafgrænset periode

Selv-træning på Sundhedscentret

Det er muligt at selv-træne på Sundhedscentret, hvis en af nedenstående betingelser er opfyldt:

  • Træningen er en del af et genoptræningsforløb, og du har indgået en tidsafgrænset aftale med den ansvarlige terapeut
  • At der efter en terapeutisk helhedsvurdering er truffet afgørelse om, at din træning ikke vurderes til at kunne foregå andre steder.

Kørselsbevilling til genoptræning 

Kørsel til genoptræning efter indlæggelse

Er du visiteret til genoptræning efter udskrivning fra et hospital og har du modtaget en genoptræningsplan fra hospitalet, og forhindrer din fysiske tilstand, at du benytter offentlig transport, kan du bevilges kørsel.

Kørsel til genoptræning uden indlæggelse

Der er mulighed for kørsel til holdtræning med delvis egenbetaling, hvor borgeren ikke kan anvende andre former for transport.

Det er Træningssektionen, som bevilger og bestiller kørsel.

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er et lægehenvist tilbud om træning og behandling, som du kan modtage, hvis du er berettiget til det.

Vederlagsfri fysioterapi betales af den kommune du bor i, og henvender sig til to patientgrupper:

1. Personer med et svært fysisk handicap og som opfylder handicapkriteriet. Med handicapkriteriet menes, at man ikke er i stand til at klare sig døgnets 24 timer uden hjælp.

2. Personer med funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom.

Du kan finde en samlet diagnoseliste på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk, hvor du kan se, om du er berettiget.

For at få en henvisning til vederlagsfri fysioterapi, skal du henvende dig til din egen læge eller til en speciallæge, som efter en konsultation kan sende en henvisning til vederlagsfri fysioterapi. Derefter kan du kontakte det sted, du ønsker at træne og aftale nærmere.

Frit valg

Med en lægehenvisning kan du frit vælge, hvor du vil modtage din vederlagsfri fysioterapi. Du har mulighed for at vælge mellem et tilbud hos privatpraktiserende fysioterapeut eller det kommunale tilbud i Træningssektionen.

Kørsel

Du skal selv betale for kørsel.

Hillerød kommunes tilbud om vederlagsfri fysioterapi

I Træningssektionen kan vi tilbyde holdtræning til borgere med følger efter Apopleksi, og borgere med Parkinson.

Før du starter din vederlagsfri træning indkaldes du til en forundersøgelse. Til forundersøgelsen afklarer vi, hvilke forventninger du har til træningen, hvilke mål du har med træningen, og hvordan du skal træne for at nå målet.

Til forundersøgelsen bliver du desuden rådgivet omkring, hvordan du bedst selv vedligeholder det opnåede resultat/niveau, og du vil evt. få udleveret et hjemmetræningsprogram.

Træningen tilrettelægges individuelt og foregår på hold.

I løbet af træningsperioden vil vi evaluere træningen for at sikre bedst muligt resultat.

Manuel terapi indgår ikke i træningstilbuddet.

Du er velkommen til at kontakte os og høre om vores aktuelle tilbud.

Hvordan kommer jeg i gang

Hvis du ønsker at få vederlagsfri fysioterapi i Hillerød kommune, skal du henvende dig til Træningssektionen.

Klik på pjece om vederlagsfri fysioterapi.  

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS