Pleje

Du kan søge midlertidig eller varig ydelser til personlig pleje eller praktiske opgaver efter Serviceloven §83.

Kan jeg bevilges til hjælp og pleje? 

Hjælpen kan bevilges, hvis du har nedsat fysik eller psykisk funktionsevne. Ydelserne bevilges ud fra en helhedsvurdering af husstandens samlede ressourcer.

Hvilke praktiske opgaver kan jeg få støtte til?

 • tøjvask
 • rengøring
 • opvask
 • tømning af skraldespand
 • indkøb
 • madudbringning

Hvilken støtte kan jeg modtage til personlig pleje?

 • personlig hygiejne
 • af- og påklædning
 • toiletbesøg
 • forflytning og lejring
 • tilberedning og anretning af mad
 • medicingivning

Hvad gør jeg hvis jeg får brug får sygepleje?

Hvis du får brug for sygepleje, skal du visiteres hertil. Du kan få sygepleje i hjemmet, hvis din egen læge eller sygehuset ordinerer det, eller hvis du allerede samarbejder med Hjemmeplejen og der opstår et behov for, at sygeplejersken kommer på besøg. Besøg af hjemmesygeplejersken er gratis.

Hvad kan Hjemmesygeplejersken tilbyde?

 • Pleje og omsorg til alvorligt syge og døende
 • Hjælp og vejledning i forbindelse med kateter og stomipleje
 • Inkontinensvejledning
 • Undersøgelser og behandling
 • Medicinadministration og injektioner
 • Sårpleje
 • Blodsukker måling
 • Besvarer nødkald 24 timer i døgnet

Hvordan søger jeg plejevederlag? 

Du kan søge plejevederlag, hvis du ønsker at passe en døende pårørende i hjemmet den sidste tid. Hvis du bevilges plejevederlag, kan du få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det vil sige, at plejevederlag kun kan udbetales til personer, der mister en arbejdsindtægt, og som er berettiget til sygedagpenge i tilfælde af egen sygdom.

Du kan søge om plejevederlag her.  

Du kan søge om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom her

Hvilke leverandører kan jeg benytte?

Du kan se hvilke leverandører du kan benytte dig af her

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS