Værgemål

I nogle situationer kan det være relevant, at en borger får en værge, fordi vedkommende ikke selv kan varetage sine anliggender. Det kan være en udviklingshæmmet borger, som bliver 18 år, eller det kan være en ældre borger, som bliver alvorligt svækket. I disse tilfælde kan man bede Statsforvaltningen om at udpege en værge for borgeren.

Hvad er et værgemål?

Et værgemål skal tilpasses det behov, den pågældende borger har. Det kan være et økonomisk værgemål til varetagelse af borgerens økonomiske anliggender eller et personligt værgemål, hvis der skal tages stilling til personlige forhold, f.eks. flytning. En borger, der har en værge, er fortsat selv myndig, bevarer sin stemmeret og kan selv indgå aftaler. Hvis der er behov for at beskytte borgeren mod at indgå retshandler, som den pågældende ikke kan overskue konsekvensen af, kan det være nødvendigt at fratage borgeren den retlige handleevne, hvilket betyder, at borgeren reelt bliver umyndiggjort. Det er kun domstolene, der kan fratage en borger den retlige handleevne. Fratagelse af retlig handleevne indebærer, at borgeren mister sin stemmeret.

Hvordan får man et værgemål? 

Borgeren kan selv søge Statsforvaltningen om en værge. Borgerens ægtefælle, børn eller andre nærtstående samt kommunen kan også søge. Ansøgningen skal sendes til Statsforvaltningen på det sted, hvor borgeren bor.

Den værge, Statsforvaltningen beskikker, kan være et familiemedlem eller en anden, som kender borgeren og er villig til at påtage sig opgaven. Hvis det ikke er muligt at finde en egnet værge, eller de pårørende er uenige om, hvem der skal beskikkes, kan Statsforvaltningen beskikke en af sine faste værger til opgaven. De faste værger har ret til vederlag, som borgeren skal betale.

Værgen skal varetage borgerens interesser og handle på den pågældendes vegne i de spørgsmål, som værgemålet omfatter. Værgen skal sørge for, at borgerens indtægter bruges til gavn for borgeren, og at formuen bevares og giver rimeligt udbytte.

Du kan læse mere om fremgangsmåden ved beskikkelse af værger og værgens opgaver og pligter på Statsforvaltningens hjemmeside www.statsforvaltning.dk.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS