Udsatterådet i Hillerød Kommune

I 2017 fik Hillerød Kommune et udsatteråd, der kan være med til at sikre, at udsatte borgere høres og inddrages i beslutninger om udsattes forhold. Hillerød Udsatteråd mødes 4-5 gange om året.

Udsatterådet kan udvikle ideer i forhold til indsatsen for udsatte og kan hjælpe dialogen mellem udsatte og kommunen på vej: Byrådet kan igennem Udsatterådet få adgang til erfaringer og viden om udsatteområdet, der kan hjælpe beslutninger på vej. Udsatterådet kan komme med forslag til Byrådet og afgive høringssvar om sager, der vedrører grupper af udsatte.

I Danmark har i alt 36 kommuner valgt at nedsætte et lokalt udsatteråd, og Rådet for Socialt Udsatte følger rådenes arbejde.  

Hvornår er man udsat?

Målgruppen for Udsatterådet er borgere, der befinder sig i en udsat social livssituation, der kan skyldes vold, hjemløshed, prostitution, sindslidelse, ensomhed, fattigdom eller alkohol- eller stofmisbrug. Udsathed ses som en tilstand, der kan ændre sig.

Udsatterådets sammensætning

Udsatterådet består af udsatte borgere på lokale tilbud samt repræsentanter fra lokale organisationer eller foreninger, som beskæftiger sig med udsathed. Hillerød Udsatteråd er sammensat af følgende repræsentanter:

  • Frivilligcenter Hillerød. Læs mere her
  • LAP Nordsjælland - Landsforeningen af tidligere og nuværende psykiatribrugere. Læs mere her
  • SAND Nordsjælland - De hjemløses landsorganisation. Læs mere her
  • SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed. Læs mere her 
  • Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende. Læs mere her
  • Husvildeboliger, Trollesbro. Læs mere her.
  • Værestedet, Center for Udvikling og Støtte. Læs mere her.
  • Alkohol- og/eller stofmisbrugsområdet

Omsorg og Livskraftsudvalget har på deres møde den 9. maj godkendt sammensætningen af Udsatterådet. Rådet har konstitueret sig for perioden 2018-22. 

Dét arbejder Udsatterådet for!

Bolig
Udsatterådet vil sætte fokus på, hvordan der kan tænkes i mere velegnede, anderledes og billige boliger til udsatte borgere. Rådet vil påvirke kommunen til at arbejde mere kreativt med byområderne og lægge op til, at sociale løsninger tænkes ind i arkitekturen.

Pårørende
Udsatterådet ønsker at styrke synet på pårørende som en ressource og arbejde for, at der ansættes en pårørendekonsulent. Udsatterådet vil påvirke udviklingen af en pårørendepolitik og gøre samarbejdet med pårørende bedre i Hillerød Kommune.

Beskæftigelse
Udsatterådet vil have fokus på, hvordan man kan styrke indsatsen for, at flere udsatte kan komme i job. Udsatterådet vil følge frikommuneforsøget ”En plan for sammenhængende indsats” tæt for at se, hvilke erfaringer kommunen gør sig.

Psykiatri
Udsatterådet vil undersøge, hvordan kommunen arbejder med psykiatriområdet, og om kommunen har en psykiatriplan som et styringsværktøj. 

Udsatterådet er desuden optaget af mulighederne i recovery, indsatser omkring forebyggelse, nedbrydelse af tabuer samt peer-støtte.

Dét deltog Udsatterådet i i 2018

Dialogmøde for lokale Udsatteråd den 7. juni
En gang om året inviterer Rådet for Socialt Udsatte alle lokale Udsatteråd i Danmark til et stort dialogmøde for bl.a. at udveksle erfaringer. I 2018 deltog 3 repræsentanter fra Hillerød Udsatteråd for.  Læs reportagen fra dagen.

Brugernes Bazar i Odense den 29. august
Udsatterådet deltog i 2018 i Brugernes Bazar, et arrangement der samler socialt udsatte, politikere og andre interesserede til debat, musik og udveksling af synspunkter. Læs mere her.

Følgegrupper

Udsatterådet deltager med en repræsentant i følgegruppen for arbejdet med ’Fremtidens boliger for ældre borgere’. Følgegruppen er nedsat af seniorudvalget.
 
Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune har påbegyndt et arbejde omkring analyse af udvidelsesmuligheder for Sundhedscentret. Til formålet er nedsat en følgegruppe, som Udsatterådet deltager i med en repræsentant. 

Socialøkonomisk virksomhed

Udsatterådet har været repræsenteret i et arbejdsudvalg om at lave løsninger omkring socialøkonomisk virksomhed. Deltagerne i gruppen er eksterne, der beskæftiger sig med social økonomisk virksomhed, medarbejdere og chefer fra forvaltningen og politikere. 

Udsatterådet deltog desuden i Byrådets temamøde den 2. maj 2018 om socialøkonomi. Formålet var, at de fremmødte inspirerede hinanden til, hvordan man kan fremme socialøkonomisk virksomhed i Hillerød Kommune. 

Referater

Møderne i Hillerød Udsatteråd er lukkede møder, men rådet kan vælge at invitere gæster udefra eller holde åbne møder, hvis et særligt tema skal drøftes. Dagsordener og referater er tilgængelige for alle interesserede på denne side. 

2019:

Udsatterådets 1. møde den 16. januar. Referatet kan læses her.

2018:

Udsatterådets 1. møde var den 17. januar. Referatet kan læses her .

Udsatterådets 2. møde var den 6. februar. Referatet kan læses her.

Udsatterådets 3. møde var den  5. marts. Referatet kan læses her.

Den 20. marts 2018 deltog Udsatterådet i et dialogmøde med Udvalget for Omsorg og Livskraft.

Udsatterådets 4. møde i var den 2. maj 2018. Referatet kan læses her.

Udsatterådets 5. møde var den 20. juni. Referatet kan læses her.

Udsatterådets 6. møde var den 22. august. Referatet kan læses her.

Udsatterådet 7. møde var den 5. december. Referatet kan læses her.

2017: Du kan læse referater fra møderne i Udsatterådet den 29. marts , den 10. maj og den 7. juni 2017 ved at trykke på datoen.   

 

Arrangementer du eller din forening kan deltage i

Hillerød Udsatteråd viser vej til relevante arrangementer i 2019, der beskæftiger sig med bl.a. socialt udsathed, frivillighed og politik:  

Frivillighedens Vidensdøgn 2019 - Center For Frivilligt Socialt Arbejde. Læs mere her

Høringssvar og kommentarer

Udsatterådet har den 5. december 2018 afgivet deres kommentarer til udkast til ’Strategi for socialøkonomi og virksomheders sociale ansvar'. Læs Udsatterådets kommentarer her.

Udsatterådet har den 13. august 2018 afgivet høringssvar til budget 2019-22. Læs rådets høringssvar.  

Udsatterådet har den 23. april 2018 afgivet høringssvar om sagen "Peer-støtte - inddragelse af medarbejdere med brugererfaring i socialpsykiatrien"- Læs rådets høringssvar.

Udsatterådet har den 15. august 2017 afgivet høringssvar til budget for 2018-21. Læs Udsatterådets høringssvar

Udsatterådet har den 29. marts 2017 afgivet kommentarer til Sundheds- og Socialudvalgets behandling af sagen om "Akuttilbud til borgere med sindslidelser". Læs Udsatterådets kommentar. Læs hele sagen på Hillerød Kommunes hjemmeside.  

 

Kommissorie for Udsatterådet

Der er udarbejdet et kommissorium for Udsatterådet, der beskriver Udsatterådets rammer, og hvad Udsatterådets opgaver og formål er. Kommissoriet er blevet til på baggrund af bl.a. indspark fra borgere, politikere, medarbejdere fra sociale tilbud og fagfolk fra interesseorganisationer men også erfaringer fra andre udsatteråd i Danmark. Kommissoriet er politisk godkendt. Her kan du læse kommissoriet.  

Kontakt Udsatterådet

Har du et spørgsmål til Udsatterådet? Eller er der et emne, du gerne vil tale med rådet om, så er du altid velkommen til at tage kontakt. Du kan ringe til Udsatterådets forkvinde Hanne Hou på tlf. 51705506 eller kontakte sekretæren for Udsatterådet på telefon 7232 3381 eller på mail: borgerogsocialservice@hillerod.dk (dette er ikke en sikker mail).

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS