Psykiske lidelser

Hillerød Kommune tilbyder individuelt tilpassede og forebyggende tilbud til personer med psykiske lidelser. Formålet er at støtte borgeren i hverdagen, så han eller hun kan udvikle eller fastholde et værdigt liv. Derfor har kommunen følgende tilbud til personer over 18 år: 

Boliger for borgere med psykiske lidelser

Støtte- og kontaktpersonordning til borgere i eget hjem. Tilbuddet omfatter individuel pædagogisk støtte og vejledning til borgere med psykiske lidelser eller andre sociale vanskeligheder. 

Værestedet, Trollesbro er et sted for voksne Hillerød borgere, som har psykiske eller sociale problemer.

Region Hovedstadens Psykiatri

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem kommunerne i Region Hovedstaden og Region Hovedstadens Psykiatri. Samarbejdsaftalen danner grundlag for samarbejdet mellem kommuner og psykiatriske centre i Region Hovedstaden om voksne borgere med psykisk sygdom, der har brug for en indsats fra både kommune og hospital. Aftalen har til formål at sikre, at borgere med psykiske lidelser får en sammenhængende indsats, som de bliver aktivt inddraget i.

Du kan her læse: Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom. Aftalen udmønter de indsatser, der skal håndteres under Sundhedsaftalen for 2015 – 2018. Samarbejdsaftalen, der er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget, er trådt i kraft d. 1. marts 2017.

Hillerød Kommune deltager bl.a. i et tværsektorielt samordningsudvalg, som løbende holder møder om koordinering af indsatserne. Du kan læse referaterne fra møderne på Region Hovedstaden Psykiatris hjemmeside.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS