Udsatteråd i Hillerød Kommune

Byrådet besluttede i 2016, at Hillerød Kommune skulle have et lokalt udsatteråd, der kan være med til at sikre, at udsatte borgere høres og inddrages i beslutninger om udsattes forhold. Hillerød Udsatteråd er nedsat i marts 2017.

Udsatterådet kan udvikle ideer i forhold til indsatsen for udsatte og kan hjælpe dialogen mellem udsatte og kommunen på vej: Byrådet kan igennem Udsatterådet få adgang til erfaringer og viden om udsatteområdet, der kan hjælpe beslutninger på vej. Udsatterådet kan komme med forslag til Byrådet og afgive høringssvar om sager, der vedrører grupper af udsatte.

I Danmark har i alt 36 kommuner valgt at nedsætte et lokalt udsatteråd, og Rådet for Socialt Udsatte følger rådenes arbejde.  

Hvornår er man udsat?

Målgruppen for Udsatterådet er borgere befinder sig i en udsat social livssituation, der kan skyldes vold, hjemløshed, prostitution, sindslidelse, ensomhed, fattigdom eller alkohol- eller stofmisbrug. Udsathed ses som en tilstand, der kan ændre sig.

Udsatterådets sammensætning

Udsatterådet består af udsatte borgere på lokale tilbud samt repræsentanter fra lokale organisationer eller foreninger, som beskæftiger sig med udsathed. Hillerød Udsatteråd er sammensat af følgende repræsentanter:

  • Frivilligcenter Hillerød. Læs mere her
  • LAP Nordsjælland - Landsforeningen af tidligere og nuværende psykiatribrugere. Læs mere her
  • Værestedet, Center for Udvikling og Støtte. Læs mere her
  • SAND Nordsjælland - De hjemløses landsorganisation. Læs mere her
  • SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed. Læs mere her 
  • Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende. Læs mere her

Møder i Udsatterådet

Møderne i Hillerød Udsatteråd er lukkede møder, men rådet kan vælge at invitere gæster udefra eller holde åbne møder, hvis et særligt tema skal drøftes. Dagsordener og referater vil være tilgængelige for alle interesserede på Hillerød Kommunes hjemmeside fra maj måned 2017. 

Det første møde i Udsatterådet blev afholdt den 29. marts 2017. Udsatterådet mødes igen d. 10. maj og 7. juni. 

Høringssvar 

Udsatterådet har d. 29. marts 2017 afgivet kommentarer til Sundheds- og Socialudvalgets behandling af sagen om "Akuttilbud til borgere med sindslidelser".

Læs Udsatterådets kommentar.

Læs hele sagen på Hillerød Kommunes hjemmeside.  

Kommissorie for Udsatterådet

Der er udarbejdet et kommissorium for Udsatterådet, der beskriver Udsatterådets rammer, og hvad Udsatterådets opgaver og formål er. Kommissoriet er blevet til på baggrund af bl.a. indspark fra borgere, politikere, medarbejdere fra sociale tilbud og fagfolk fra interesseorganisationer men også erfaringer fra andre udsatteråd i Danmark. Kommissoriet er politisk godkendt. Her kan du læse kommissoriet.  

Kontakt Udsatterådet

Vil du i kontakt med Hillerød Udsatteråd, kan du skrive til sekretæren for udsatterådet på mail: borgerogsocialservice@hillerod.dk

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS