Udsatterådet i Hillerød Kommune

I 2017 fik Hillerød Kommune et udsatteråd, der kan være med til at sikre, at udsatte borgere høres og inddrages i beslutninger om udsattes forhold. Hillerød Udsatteråd mødes 4-5 gange om året.

Udsatterådet kan udvikle ideer i forhold til indsatsen for udsatte og kan hjælpe dialogen mellem udsatte og kommunen på vej: Byrådet kan igennem Udsatterådet få adgang til erfaringer og viden om udsatteområdet, der kan hjælpe beslutninger på vej. Udsatterådet kan komme med forslag til Byrådet og afgive høringssvar om sager, der vedrører grupper af udsatte.

I Danmark har i alt 36 kommuner valgt at nedsætte et lokalt udsatteråd, og Rådet for Socialt Udsatte følger rådenes arbejde.  

Hvornår er man udsat?

Målgruppen for Udsatterådet er borgere, der befinder sig i en udsat social livssituation, der kan skyldes vold, hjemløshed, prostitution, sindslidelse, ensomhed, fattigdom eller alkohol- eller stofmisbrug. Udsathed ses som en tilstand, der kan ændre sig.

Udsatterådets sammensætning

Udsatterådet består af udsatte borgere på lokale tilbud samt repræsentanter fra lokale organisationer eller foreninger, som beskæftiger sig med udsathed. Hillerød Udsatteråd er sammensat af følgende repræsentanter:

  • Frivilligcenter Hillerød. Læs mere her
  • LAP Nordsjælland - Landsforeningen af tidligere og nuværende psykiatribrugere. Læs mere her
  • SAND Nordsjælland - De hjemløses landsorganisation. Læs mere her
  • SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed. Læs mere her 
  • Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende. Læs mere her

Udsatterådet mangler i øjeblikket repræsentanter fra hhv.:

Værestedet, Center for Udvikling og Støtte. Læs mere her

Husvildeboliger, Trollesbro. Læs mere her

Borgere med erfaring fra alkohol- og/eller stofmisbrugsområdet.

Udsatterådet skal konstitueres på ny i juni måned 2018.

 

Vil du være medlem?

Hvis du har erfaringer med alkohol- og/eller stofmisbrugsområdet, kan du stille op til Hillerød Udsatteråd.

Du skal sende en ansøgning, hvor du, udover dine kontaktoplysninger, kort beskriver:
-        hvilke emner, du mener, Hillerød Udsatteråd skal arbejde med.
-        din baggrund med misbrugsområdet.

Det er en betingelse, at du er ude af dit misbrug. Der skal både bruges et medlem og en suppleant.

Hvis du er beboer i husvildeboligerne eller er bruger af Værestedet på Trollesbro kan du stille op til Hillerød Udsatteråd.

Du skal sende en ansøgning med kontaktoplysninger, hvor du kort beskriver:
-        hvilke emner, du mener, Hillerød Udsatteråd skal arbejde med.

Det er et krav, at du er bosiddende i Hillerød Kommune. Hillerød Kommune opfordrer både mænd og kvinder til at ansøge. Udvalget for Omsorg og Livskraft udpeger medlemmer og suppleanter i maj måned på baggrund af de indkomne ansøgninger. Din ansøgning sendes til Udsatterådets sekretær på mail: borgerogsocialservice@hillerod.dk senest den 17. april kl. 12. Du kan også ringe til Udsatterådets forkvinde Hanne Hou på tlf. 51705506, hvis du har spørgsmål eller kontakte sekretær for Udsatterådet på mail: amarc@hillerod.dk 

Dét deltager Udsatterådet i

Følgegrupper

Seniorudvalget har besluttet at nedsætte en følgegruppe for arbejdet med ’Fremtidens boliger for ældre borgere’ og har inviteret Udsatterådet til at deltage i følgegruppen. Udsatterådet deltager med en repræsentant.
 
Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune har påbegyndt et arbejde omkring analyse af udvidelsesmuligheder for Sundhedscentret. Til formålet er nedsat en følgegruppe, som Udsatterådet ligeledes er inviteret til at være en del. Udsatterådet deltager med en repræsentant. 

KL's Handicap- og Psykiatrikonference
KLs Handicap- og Psykiatrikonference i Kolding d. 28. nov. blev med deltagelse af 4 repræsentanter fra Hillerød Udsatteråd. Konferencen satte fokus på, hvordan kommunen kan arbejde rehabiliterende i samarbejde med borgeren. 

Brugernes Bazar i Odense den 30. august
Et arrangement der samler socialt udsatte, politikere og andre interesserede til debat, musik og udveksling af synspunkter. I år var temaet ’Når Udsatte bliver gamle’. Læs mere under "Arrangementer".

Dialogmøde for lokale udsatteråd
Den 6. juni tog repræsentanter fra Hillerød Udsatteråd til Odense for at deltage i årets Dialogmøde for lokale udsatteråd, hvor 70 personer deltog. Rådet for Socialt Udsatte var arrangør for mødet og samler hvert år udsatteråd fra hele landet, der mødes og udveksler erfaringer. Hovedtemaet i år var Kommunalvalg 2017. Læs her reportagen fra dagen i tekst og billeder.

 

Møder i Udsatterådet

Møderne i Hillerød Udsatteråd er lukkede møder, men rådet kan vælge at invitere gæster udefra eller holde åbne møder, hvis et særligt tema skal drøftes. Dagsordener og referater er tilgængelige for alle interesserede på denne side. 

2018: Udsatterådets 1. møde i 2018 var den 17. januar. Referatet kan læses her .

Udsatterådets 2. møde var den 6. februar. Referatet kan læses her.

Udsatterådets 3. møde var den  5. marts. Referatet kan læses her.

Den 20. marts 2018 deltog Udsatterådet i et dialogmøde med Udvalget for Omsorg og Livskraft.

Udsatterådet mødes næste gang den 2. maj 2018.

2017: Du kan læse referater fra møderne i Udsatterådet den 29. marts , den 10. maj og den 7. juni 2017 ved at trykke på datoen. Formanden for Sundheds- og Socialudvalget Christina Thorholm mødtes med Udsatterådet den 7. juni for bl.a. at drøfte det fremtidige samarbejde mellem politikere, forvaltningen og Udsatterådet. Den 4. oktober deltog Hillerød Udsatteråd i et dialogmøde med Sundheds- og Socialudvalget.  

 

Arrangementer du eller din forening kan deltage i

Hillerød Udsatteråd viser her vej til relevante arrangementer i 2018, der beskæftiger sig med bl.a. socialt udsathed, frivillighed og politik:  

Temadag om dialogen mellem kommunens ansatte og socialt udsatte den 30. jan. kl. 9.30-12.30, Kedelhuset, Fredensvej 12, Hillerød

Når en socialt udsat borger er i kontakt med sin kommune, kan den gode dialog være altafgørende for, om den pågældende opnår et godt og stabilt liv. Derfor inviterede Hillerød Udsatteråd til en fælles temadag, hvor berørte borgere, brugere, sagsbehandlere og andre interesserede kunne få sat ord på, hvordan mødet mellem borger og kommune opleves.

Målet med dagen var at få belyst de tanker og holdninger, der rører sig i 2018, og skabe gensidig lydhørhed og dermed grobund for at Hillerød Kommune bliver en af de bedste kommuner - også set med de socialt udsatte borgeres øjne.

 Læs programmet her.

Tidligere arrangementer i 2017:

Valgmøde på Biblioteket d. 2. november  
De opstillede kandidater fra hvert parti deltog i en uformel og inddragende debat, hvor der var mulighed for, at publikum kunne spørge grundigt ind til de enkelte kandidaters politik.

Frivillig Fredag d. 29. september:
Danmarks nationale frivillighedsdag. Temaet for Frivillig Fredag 2017 var ’Vis værdien’. Med dette tema opfordrede Frivilligrådet til at dagen kunne bruges som en anledning til at vise, hvordan frivilligheden bidrager med værdi, både for samfundet og den enkelte.

Kulturnat i Hillerød d. 22. september:
Her kunne foreninger via Biblioteket og Frivilligcentret dele deres foldere og pjecer ud om deres forening.

Brugernes Bazar i Odense d. 30. august kl. 10-16:
Arrangement der hvert år samler socialt udsatte, politikere og andre interesserede til debat, musik og udveksling af synspunkter. I år var temaet ’Når Udsatte bliver gamle’. Læs mere her: http://www.udsatte.dk/aktuelt/nyhedsside/kom-til-brugernes-bazar-2017-den-30-august-2017

Tabu-brydning på Posen den 10.juni
Repræsentanter fra hhv. ADHD Nordsjælland, SIND Hillerød/Allerød, Colitis-Crohn Foreningen, Hjerteforeningen Hillerød og Bisiddergruppen Nordsjælland havde i samarbejde med Hillerød Kommune og FcH formuleret rammen for eventen. Alle fik mulighed for at sætte fokus på de tabuer, der eksisterer i forhold til den sag eller lidelse, som foreningen har til formål at bekæmpe, oplyse om eller udbrede.

Høringssvar og kommentarer

Udsatterådet har d. 15. august 2017 afgivet høringssvar til budget for 2018-21. Læs Udsatterådets høringssvar

Udsatterådet har d. 29. marts 2017 afgivet kommentarer til Sundheds- og Socialudvalgets behandling af sagen om "Akuttilbud til borgere med sindslidelser".

Læs Udsatterådets kommentar.

Læs hele sagen på Hillerød Kommunes hjemmeside.  

Kommissorie for Udsatterådet

Der er udarbejdet et kommissorium for Udsatterådet, der beskriver Udsatterådets rammer, og hvad Udsatterådets opgaver og formål er. Kommissoriet er blevet til på baggrund af bl.a. indspark fra borgere, politikere, medarbejdere fra sociale tilbud og fagfolk fra interesseorganisationer men også erfaringer fra andre udsatteråd i Danmark. Kommissoriet er politisk godkendt. Her kan du læse kommissoriet.  

Kontakt Udsatterådet

Vil du i kontakt med Hillerød Udsatteråd, kan du skrive til sekretæren for udsatterådet på telefon 7232 3381 eller på mail: borgerogsocialservice@hillerod.dk

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS