Ventelister til dag- og botilbud samt handicapvenlige boliger

Hillerød Kommunes ventelister for botilbud efter Servicelovens §§ 107 og 108 samt tilsvarende boformer for handicappede er åben for alle borgere, som opfylder betingelserne for det pågældende tilbud.

I kvalitetsstandarderne kan du læse nærmere om betingelserne for at komme på venteliste.

Hvad er proceduren for at komme på venteliste?

Hvis du som sagsbehandler har en borger, der er interesseret i et af Hillerød Kommunes botilbud, er du velkommen til at kontakte botilbuddet eller Anvisningsudvalget i Voksen og Handicap. Anvisningsudvalget har en koordinator, som tager sig af alle henvendelser – fra den første afklarende samtale, indsamling af beslutningsgrundlag, formidling af kontakter og til anvisning af en ledig plads.

Hvis borgeren ønsker at komme på venteliste, skal han eller hun visiteres til tilbuddet, hvorefter der sendes en ansøgning om at komme på venteliste til Anvisningsudvalget. Udvalget behandler ansøgningen og beslutter, om borgeren opfylder betingelserne for at komme på venteliste.

Hvem tildeles først plads?

Pladserne tildeles til den borger, der har størst behov – uanset om borgeren kommer fra Hillerød eller en anden kommune. Vurderingen af borgernes behov er en helhedsvurdering, som bl.a. omfatter borgerens aktuelle situation og borgerens behov i relation til beboersammensætning. Fx kan alder og kønsfordeling have afgørende betydning for, om tilbuddet kan imødekomme borgerens behov for aktiviteter og sociale relationer.

Hvad sker der, hvis borgeren takker nej til et tilbud om bolig?

Når en borger bliver anvist en ledig plads, skal borgeren i løbet af 14 dage beslutte om han/hun ønsker at flytte ind i boligen. I den periode vil det være oplagt, at borgeren besøger botilbuddet. Hvis borgeren takker nej til tilbuddet, skal der gives en begrundelse for afslaget. På baggrund af begrundelsen vurderer Anvisningsudvalget, om borgeren fortsat skal stå på ventelisten til botilbuddet.

Særligt for boliger uden døgndækning

Samme borger kan skrives op til flere forskellige handicapvenlige boliger uden døgndækning, idet boformen er uafhængig af de ydelser, borgeren modtager. Betingelsen for at komme på venteliste er, at borgeren er i målgruppen for det pågældende tilbud.

Venteliste

CSU Egedammen

Dagtilbuddet Regnbuen - jf. SEL § 104 

Aktivitets- og samværstilbud for voksne med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Regnbuen, Nødebovej 38 E, tilbyder beskæftigelse til ca. 60 borgere.  

Fritidsordningen ved Egedammen - jf. SEL § 104. Fritidsordningen er for unge med særlige behov, der har behov for et fritidstilbud. Aldersgruppen er 15-25 år.
Der er pt. ledige pladser på fritidsordningen. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte CSU Egedammen på tlf. 4825 1288.

Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Følstruphusene - jf. Almenboligloven og SEL § 85, botilbud med støtte. Et bosted for voksne med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne.
Bostedet består af 20 lejligheder på Nødeboparken, Nødebovej 55F og 39 lejligheder på Følstrupparken, Nødebovej 38 A, B, C og D. 

Antal pladser 59 
Borgere på venteliste fra Hillerød Kommune  2
Borgere på venteliste fra andre kommuner  1
Antal fordelte pladser de sidste tre måneder  1
   

 

Boligerne på Skovstien 8-12  - jf. SEL § 107 

Et botilbud til unge i alderen 15 - 25 år med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Antal pladser 19 
Borgere på venteliste fra Hillerød Kommune  0
Borgere på venteliste fra andre kommuner  1
Antal fordelte pladser de sidste tre måneder  0
   

 

 

Boligerne på Skovstien 2-6   - jf. SEL § 108

Varigt botilbud for voksne med væsentligt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.  

 

Antal pladser  17
Borgere på venteliste fra Hillerød Kommune  0
Borgere på venteliste fra andre kommuner  2
Antal fordelte pladser de sidste tre måneder  1
   

 

Boligerne på Herlufdalsvej  - jf. SEL § 107 

Midlertidigt botilbud for unge lettere psykisk udviklingshæmmede fra 18 år til ca. 30 år.  

Antal pladser 20 
Borgere på venteliste fra Hillerød Kommune  0
Borgere på venteliste fra andre kommuner  0
Antal fordelte pladser de sidste tre måneder  1
   

Handicapvenlige boliger

Løngangshuset    

Hillerød Kommune anviser boliger i Løngangshuset til borgere med sindslidelser.  

Antal pladser 16 
Borgere på venteliste fra Hillerød Kommune  0
Borgere på venteliste fra andre kommuner  0
Antal fordelte pladser de sidste tre måneder  1
   


Kirsebærallé 

Hillerød Kommune anviser til boliger på Kirsebærallé til svært fysisk handicappede i alderen 18 - 40 år.

Antal pladser  10
Borgere på venteliste fra Hillerød Kommune  0
Borgere på venteliste fra andre kommuner  0
Antal fordelte pladser de sidste tre måneder  0
   


Hillerød kommune anviser til boligerne på Sportsvej, Sophienborg Alle og Stutmesterparken til voksne med betydelige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer.  

Sportsvej - 2-værelses lejligheder heraf 4 stk. på ca. 59 m2 og 2 stk. på ca. 78 m2

Antal pladser  6
Borgere på venteliste fra Hillerød Kommune  0
Borgere på venteliste fra andre kommuner  0
Antal fordelte pladser de sidste tre måneder  0
   


Sophienborg Alle - Opgangsfællesskab bestående af 2-værelses lejligheder og 2 fællesrum.

Antal pladser  4 
Borgere på venteliste fra Hillerød Kommune  1
Borgere på venteliste fra andre kommuner  3 
Antal fordelte pladser de sidste tre måneder  0
   

 

Stutmesterparken - Opgangsfællesskab bestående af 4 1-værelses lejligheder samt en 2-værelses fælleslejlighed.  

Antal pladser  4
Borgere på venteliste fra Hillerød Kommune  1
Borgere på venteliste fra andre kommuner  2
Antal fordelte pladser de sidste tre måneder  0
   

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS