Sophienborg

Sophienborg Plejecenter er beliggende i Hillerød vest og indeholder 60 boliger fordelt på 7 enheder. Vi arbejder efter ”leve-og bo konceptet”, hvor hverdagen tilrettelægges efter beboernes behov, ønsker og individuelle formåen.

 

Om Sophienborg

Plejecenterleder Jeanette Hjermind 

Tlf. 7232 6910

Områdeleder Karina Sommer
Tlf. 7232 6911 

Områdeleder Lillian Engelhardt Kristiansen
Tlf. 7232 6913 

Udviklings sygeplejerske Pernille Ommundsen
Tlf. 7232 6920

Adm. medarbejder Helle Vandal Nielsen
Tlf. 7232 6901

Adm. medarbejder Tove Nielsen Kaas
Tlf. 7232 6902

Ejendomsmester Carsten Urban Christensen
Tlf. 2360 3431

 

Sophienborg Plejecenter blev bygget i 2004. Det er beliggende i Hillerød Vest tæt på Isterødvejen. Af busforbindelser kan nævnes: 380R i en gå afstand af ca. 500 m, 302 i en gå afstand af ca. 700 m.

Plejecentret ejes af boligselskabet Domea, der har en ejendomsmester ansat til bl.a. administration af boligerne. Der er 60 lejligheder, hvoraf de 36 boliger er to værelses med et lille tekøkken og de 24 boliger for beboere med demens er et værelses uden tekøkken, men med en ekstra fælles opholdsstue. Alle boliger har tilknytning til et fælles køkken-alrum, hvor al maden tilberedes/opvarmes og serveres under hjemlige forhold.

Sophienborg plejecenter er placeret rundt om en hyggelig gårdsplads med blomster, petanquebane, helsegynger og bænke samt en lille pavillon. På den ene side af gården ligger lejlighederne, der er i to plan og på den anden side ligger de tre demenshuse. Mellem demenshusene er der sansehaver. Når solens stråler bryder frem, vil der være gode muligheder for snak og hygge i gården og i haverne. Der er sågar mulighed for en cykeltur på vores specielle cykler – såkaldte sofacykler. 

Plejecentret er altid åbent for besøgende. Efter kl.16 er hoveddørene låst, hvorfor besøgende må ringe på dørklokken eller anvende den udleverede nøgle.

Det tilhørende servicecenter indeholder kontorer for ledergruppen og administrationen. Der er en stor festsal med tilhørende køkken, der kan lejes af plejecentrets beboere efter aftale, samt et stort træningslokale. Der findes kælderrum til hver lejlighed.

Der er ca. 85 fastansatte medarbejdere på plejecentret. Personalet er opdelt i 7 selvstændige enheder med hver sin specielle kultur. Hver beboer er tilknyttet en kontaktperson.
Der er forskellige faggrupper ansat, hvilket betyder at vi har flere indgangsvinkler til vores kerneydelser : omsorg og pleje.
Plejecentret arbejder efter konceptet ”leve – og bo miljø”. Vi bestræber os derfor på, at beboernes liv kommer til at ligne deres tidligere liv, så meget som muligt. Det betyder, dels at personalet tager udgangspunkt i beboernes ønsker bl.a. via deres livshistorie og dels, at omsorg og pleje ydes med respekt for den enkeltes personlighed og selvbestemmelse.

Vi ønsker også at opleve Sophienborg plejecenter som et sted, hvor livet blomstrer, hvor beboerne er aktive og hvor familie, venner og verden udenfor er nærværende i beboernes dagligdag. 

Eksempler på dette er, at vi vægter små oplevelser i det daglige, som at bage en kage til eftermiddagskaffen så der dufter skønt, eller synge en sang når det falder rigtigt, højtlæsning af avisen osv. Det er noget, der gør hverdagen mere lys. At gå en tur ud i den friske luft, komme en tur med på indkøb eller komme på en tur med bussen til nye oplevelser, gør dagen i dag anderledes end dagen i går.
Vi tilstræber, at beboerne har muligheden for større indbyrdes kontakt på tværs i husene, så de kan være en del af et socialt netværk.
Der er altid mulighed for at trække sig tilbage og være alene i egen bolig, hvis man ønsker det.

Livshistorien

Hvorfor arbejde med livshistorie?

Der kan ligge meget styrke og glæde i at huske og genfortælle gamle minder.
Når det gælder demente borgere, er livshistorien en måde at støtte hukommelsen på, og et vigtigt arbejdsredskab for medarbejderne, som får indsigt i vigtige personer, datoer, begivenheder osv. i borgerens liv. Desuden er det et lovkrav, at plejen af ældre borgere skal tage udgangspunkt i vedkommendes livshistorie.

Når det gælder mennesker, som er ramt af livstruende sygdom, kan det at fortælle sin historie være med til at skabe sammenhæng og mening. Samtidig giver det mulighed for at videregive historien til de pårørende.

For alle gælder det, at en samtale om vigtige begivenheder i livet skaber socialt samvær og gode øjeblikke.

Hvad er en livshistorie?

En livshistorie er en beretning om vigtige begivenheder i en persons liv. Men vi husker ikke nær så godt som vi tror, og erindringer er påvirket af holdninger og følelser – både dengang, hvor situationen fandt sted, og nu.

Når man skal have et overblik over livet og ser sig tilbage, afhænger udsynet og indtrykkene i høj grad af, om man befinder sig nede i en diset dal – eller på toppen af en solbeskinnet bakke.
Dvs. at den historie, der fortælles, er påvirket af, hvordan borgeren har det lige nu.
Man kan også betragte livshistorien som et billede, der males igen og igen i forskellige belysninger og fra forskellige vinkler – alt afhængigt af, hvordan borgeren har det.

Hvordan laver man en livshistorie?

Der er mange måder at skrive livshistorie på.
Man kan arbejde kronologisk og begynde med barndom og slutte med, hvor man er i dag. Eller man kan tage udgangspunkt i begivenheder, som har haft særlig betydning i livet.

Hvem kan lave livshistorien?

Det kræver ikke bestemte faglige forudsætninger at arbejde med livshistoriefortælling.
Pårørende kan være en uvurderlig hjælp til at få beskrevet de eksakte data (familiemedlemmers navne, vigtige datoer osv.) og de vil ofte gerne bidrage med alt det, de kan. Livshistoriespillet kan være en god ide, når der er flere til stede.

Hvad skal man kunne?

Man skal først og fremmest være en god lytter. Dvs. kunne lytte - og tie, mens den anden taler. Og så skal man ikke være bange for pauser i samtalen.

Etik

I forhold til livshistorien kan man være med til at skabe stjernestunder, når man f.eks. får fat i gode minder, som gør borgeren glad – taler om ting som er lykkedes rigtigt godt i livet - eller om noget, som borgeren er stolt af at have gjort.

Men der kan også være mørke og triste minder, som fylder i borgerens bevidsthed, og som gør borgeren ulykkelig og ked af det. Alligevel kan det være vigtigt for medarbejderne at kende lidt til disse begivenheder eller oplevelser – ikke for at rippe op i ulykkelige erindringer, men for at kunne være med til at samle historien, eller overhovedet forstå, hvad der er, der tales om.

Livshistorie mappe
På Sophienborg Plejecenter har vi udarbejdet en Livshistorie mappe. Den bliver som regel udleveret til beboer og pårørende ved indflytningssamtalen. Ønsket er, at beboer og pårørende sammen kan udfylde punkterne i mappen.
Mappen er delt op i overordnet emner: Barn- og ungdom, voksenlivet, Nuværende situation og fortsat livshistorie. Det er helt op til den enkelte, at fortælle det som man ønsker der skal fortælles. Mappen skal ses som et dynamisk redskab, hvor personalet også vil være deltagende i udfyldelsen af livshistorie, hvis beboer og de pårørende ønsker det.
Efterhånden som livshistorien bliver beskrevet vil personalet overføre det til den elektroniske omsorgsjournal. 

Bolig 

Plejeenheder

Axel Jarls Vej 2 - 4 
3400 Hillerød

Enhederne indeholder 9 lejligheder i hver:

Boenhed 2 stuen, Telefon: 72326923 
Boenhed 2 1. sal, Telefon: 72326924 
Boenhed 4 stuen, Telefon: 72326925 
Boenhed 4 1. sal, Telefon: 72326926 

Demensboliger
Demensboligerne er opdelt i 3 boenheder med 8 lejligheder i hver kaldet: 

Solsikken, boenhed 6, Telefon: 72326927 
Kernehuset, boenhed 8, Telefon: 72326928 
Margueritten, boenhed 10, Telefon: 72326929 

undefined

 Billede fra den fælles opholdsstue i Demensboligerne  

Mad

På Sophienborg fremstilles/anrettes alle måltider i de enkelte boenheders fælleskøkken. Der er dog mulighed for, at tilberede/få tilberedt og spise morgenmad i egen bolig.

Beboerne har medindflydelse på, hvad der serveres til de enkelte måltider og der tages individuelle hensyn. Planlægning, indkøb og tilberedning af morgenmad, frokost samt mellemmåltider varetages af plejepersonalet i samarbejde med beboerne under hensyntagen til deres ønsker og ressourcer. Aftensmaden bestilles og leveres af køkkenet ”Mad til hver dag” som kølemad, der varmes til aften. 
Plejepersonalet deltager i måltiderne sammen med beboerne, hvilket har stor social og ernæringsmæssig værdi for beboerne. 

Nyheder og aktiviteter

Sophienyt er et blad der udgives 1 gang om måneden. Bladet deles ud til alle beboerne på Plejecenter Sophienborg.

Klik her for at se den seneste udgave af Sophie-nyt 

Tilsyn

 Embedslæg tilsynsrapport 2014

 Kommunal tilsynsrapport 2016  

I den lille film her kan du få et indblik i dagligdagen på Sophienborg. Du kan møde lederen af plejecentret, en beboer, et par medarbejdere og en frivillig.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS