Bauneparken

På Bauneparken arbejdes ud fra leve-bo miljø-tanken, således at beboerne inddrages mest muligt i de daglige gøremål.

Om Bauneparken

Plejecenterleder Gitte Ellekilde Andersen 
Tlf. 7232 6305 

Områdeleder Tina Pletner 
Tlf. 7232 6316

Sekretær Marianne Nielsen
Tlf. 7232 6300

Kostansvarlig økonoma Margit Bundgaard
Tlf. 7232 6303

Bauneparken Organisationsdiagram

Bauneparken er et plejecenter med 48 lejligheder. Lejlighederne er fordelt på 4 fløje, og til hver fløj hører der et fælles køkken/alrum og bryggers med fælles vaskemaskine og tørretumbler. Plejepersonalet står for morgenmad, frokost og mellemmåltider. Den varme mad leveres fra "Mad til hver Dag" i Hillerød.

Vi arbejder ud fra leve-bo-miljø-tanken, hvilket vil sige, at beboeren har indflydelse på planlægningen af sin egen hverdag. Vi prøver så vidt, det er muligt, at tage hensyn til den enkeltes ønsker og formåen. Vi tager udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer med henblik på, at vedligeholde flest mulige færdigheder. Der ydes hjælp til praktisk bistand (rengøring, indkøb, tøjvask) og personlig pleje efter individuelle behov.

Alle beboere har en kontaktperson (social og sundhedsassistent/hjælper) og en kontaktsygeplejerske.

Personalet har uniform og bærer et synligt navneskilt. Personalet må ikke modtage gaver fra beboeren, ligesom køb og salg mellem beboer og personale ikke må finde sted.

Beboere på Bauneparken kan deltage i aktivitetstilbud i vores dagcenter. Endvidere findes der et motionsrum, hvor diverse faciliteter kan benyttes i samråd med personalet.

Skævinge Seniorer afholder arrangementer på Bauneparken hver torsdag og her kan medlemmer deltage. Skævinge Aktivitetscenter har lokaler på Bauneparken, hvor der mod betaling er mulighed for at deltage i diverse arrangementer.

Pårørende er altid meget velkomne og vi siger tak til dem, som ønsker at yde en frivillig indsats, f.eks. i forbindelse med fælles arrangementer.

Af hensyn til sikkerheden er alle indgangsdøre aflåst fra klokken 16.00 og hoveddøren fra klokken 19.00. Ved hoveddøren findes en ringeklokke, så personalet kan tilkaldes.

Vores vision er at Bauneparken skal være et godt sted, der summer af livsglæde og fællesskab med nærmiljøet.

Boligadministration

Udlejning af boligerne administreres af Boligkontoret Danmark, Roskildevej 10A, 3400 Hillerød, tlf. 48269000, der er åbent som følger:

Mandag: 8.30-12 og 12.30-15
Tirsdag: 8.30-12 og 12.30-15
Onsdag:/Lukket
Torsdag: 8.30-12 og 12.30-16
Fredag: 8.30 - 13.00

Der udleveres nøglebrikker af medarbejderne på Plejecentret Bauneparken.

Husleje, varme, lys, el og antennebidrag fastsættes af boligselskabet og kan betales via PBS.

I lejligheden findes et kaldeanlæg, så der hele døgnet kan tilkaldes personale.

Desuden findes der stik til TV og telefon.

Boligselskabet afholder afdelingsmøder for beboerne efter behov.

Der kommer vinduespudser 3 gange årligt. Dette er inkluderet i huslejen.

Indretning

Lejligheden er umøbleret og uden gardiner. Lejligheden kan indrettes efter eget ønske, dog skal den indrettes på en sådan måde, at medarbejderne kan hjælpe beboeren på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Beboeren må være indstillet på, at hvis der bliver behov for et eventuelt hjælpemiddel, kan det medføre, at der må flyttes rundt på møblerne og et eventuelt gulvtæppe må tages af.

Personalet står gerne til disposition med råd og vejledning i forbindelse med indflytningen.

Forsikring

Det anbefales, at hver enkelt borger tegner en indbo-, ulykkes- og ansvarsforsikring.

Indflytning

Beboeren skal selv sammen med pårørende sørge for indflytning og indretning af lejligheden, ophængning af lamper, billeder m.v.
Service, bestik m.m. i fællesrummet er ikke til brug i egen bolig. Vi anbefaler derfor at man selv medbringer det man har brug for.

Ved indflytning på Bauneparken, får beboeren udleveret information vedrørende betaling af mad, indkøbspakke samt en vejledning vedrørende relevante personlige effekter.

Beboeren er selv ansvarlig for at passe terrasse samt diverse krukker og blomster - både udendørs og indendørs.

Beboeren får vasket tøjet i fløjen. Vi kan ikke tilbyde håndvask af tøj og kan ikke tage ansvar for uld og silke. Hvis beboeren har tøj der skal renses henviser vi til pårørende.

Personalet anbefaler, at tøjet er mærket med lejlighedsnummer.

Hvis beboeren har hjælpemidler i eget hjem, skal disse som udgangspunkt medbringes. Tal med personalet herom.

Alle måltider serveres i fællesrummet eller i egen bolig. Beboeren har mulighed for at afmelde måltider - dette aftales nærmere med personalet. Betalingen foregår med girokort, som beboeren kan tilmelde til PBS.

Rygepolitik

Ifølge Hillerød Kommunes rygepolitik er det ikke tilladt at ryge på fællesarealerne.

Beboeren må ryge i egen bolig hvis døren til fællesarealet holdes lukket. Personalet henstiller til, at der luftes forsvarligt ud inden hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand.

Personalet må ikke ryge i arbejdstiden.

Flyttemeddelelse

Beboeren skal selv sørge for at melde flytning til Folkeregisteret.

Dette kan gøres elektronisk på borger.dk.

Læge

Beboeren kan beholde egen læge, hvis beboeren før flytning til Bauneparken var bosat i Hillerød Kommune. Ved ønske om lægeskift er det beboeren/pårørende, som selv skal foranstalte lægeskiftet.

Som udgangspunkt ledsager personalet ikke beboeren til besøg hos tandlæge, læge, hospital og lignende. Beboeren må selv aftale med pårørende eller venner om at ledsage.

Medicin

Bauneparken får dagligt leveret medicin fra Frederiksværk Apotek. Betaling foregår via PBS-ordning en gang pr. måned. Tal med personalet om, hvordan man tilsluttes denne ordning.

Tandpleje

Der kan afhængigt af borgerens fysiske og psykiske tilstand visiteres til omsorgstandpleje. Personalet er behjælpeligt hermed.

Træning og hjælpemidler

Hvis beboeren får behov for ergoterapi, fysioterapi eller hjælpemidler vil personalet være behjælpeligt med kontakt til egen læge eller visitationsafdelingen i Hillerød Kommune.

Fodplejer

Bauneparken udlejer en salon til en fodplejer, som kommer efter aftale. Det er muligt at se priser og tider ved salonen, som ligger ved hovedindgangen. Hvis beboeren er berettiget til tilskud eller ønsker en uddannet fodterapeut, kan personalet henvise til en mobil fodterapeut. Betaling foregår direkte til fodplejer/fodterapeuten.

Frisør

Bauneparken udlejer en salon til 1 frisør, som kommer hver onsdag. Det er muligt at bestille tid og se priser ved salonen, som ligger ved hovedindgangen. Betaling foregår direkte til frisøren.

Indkøb

Ved indkøb af dagligvarer henvises til Bauneparkens indkøbspakke, ligesom der er mulighed for at få bragt varer ud fra Brugsen i Skævinge mod betaling for fragt. Ved øvrige indkøb henvises beboeren til at kontakte pårørende.
Røde Kors kommer med kioskvogn tirsdag og fredag formiddag - her sælges blade, slik, tobak, sæber, frugt m.m.

Rengøring

Bauneparken har eget rengøringsteam, som forestår rengøringen i lejlighederne i henhold til Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder. Med hensyn til udstyr/rengøringsmidler henvises til ”Vejledning ved indflytning”.

Gæster / Lokaleleje

Beboeren har mulighed for at leje festlokaler på Bauneparken. Beboeren er selv ansvarlig for maden.

Leopold

Bauneparken ejer en handicapbus ”Leopold”, som alle beboere mod betaling kan benytte. Det er også muligt for pårørende at leje bussen sammen med beboeren. Vi henviser til ”Vedtægter for brug af Leopold”, som udleveres af personalet.

Avis

Bauneparken holder ikke en fast avis. Beboeren er velkommen til selv at holde avis. Vi anbefaler, at avisen bliver leveret med posten.

Baunebladet

Bauneparkens blad ”Baunebladet” udgives ca. hver måned. Alle er velkomne til at bidrage med indlæg, gode historier o.lign.

Gudstjeneste

Der er gudstjeneste torsdag i lige uger i sal 1 på Bauneparken.

Husdyr

Hvis beboeren har et mindre husdyr, vil der være mulighed for at tage det med. Beboeren skal sørge for, at husdyret har fået en kur mod lopper inden indflytningen.

Beboeren skal selv kunne passe husdyret – og det må ikke være til gene for de øvrige beboere. 

Bolig

Bauneparken består af 48 1- rums lejligheder fordelt på 4 fløje. Alle lejlighederne har eget handicapvenligt bad og et lille tekøkken. Boligerne er mellem 33,4 og 53,6 m2 ekskl. fællesområdet. Lejlighederne har en lille terrasse som beboeren/pårørende selv skal holde.

På hver fløj er der et fællesområde med køkken og stue, hvor beboerne kan mødes med de andre over en hyggesnak, fælles aktiviteter og samvær ved måltiderne.

Udlejning af lejlighederne administreres af Boligselskabet Lejerbo, Huginsvej 1 B, 3400 Hillerød, tlf: 3084 5000 som er en servicetelefon kl. 8 -14 dagligt, fredag dog kun til kl. 12. Der udleveres nøglebrikker af boligselskabet

Tøjvask er inkluderet i huslejen.

I lejligheden findes et kaldeanlæg, et stik til TV og telefon.

Lejligheden er umøbleret og uden gardiner. Lejligheden kan indrettes efter eget ønske, dog skal den indrettes på en sådan måde, at medarbejderne kan hjælpe beboeren på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Beboeren må være indstillet på, at hvis der bliver behov for et eventuelt hjælpemiddel, kan det medføre, at der må flyttes rundt på møblerne og et eventuelt gulvtæppe må tages af.

Personalet står gerne til disposition med råd og vejledning i forbindelse med indflytningen.

Boligselskabet afholder afdelingsmøder efter behov.

Det anbefales, at hver enkelt borger tegner en indbo-, ulykkes- og ansvarsforsikring.

Mad

Det er personalet, der i samarbejde med beboerne planlægger maden.

Morgenmad og frokost laves på hver fløj af personalet. Den varme mad bliver leveret fra ekstern leverandør ”Mad til hver Dag”. Maden leveres som kølet mad beregnet til opvarmning og servering om aftenen.

Vores kostansvarlige økonoma sørger for korrekt ernæring og overholdelse af fødevarelovgivningen, samt den løbende undervisning af personalet.

Vi tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov såsom en individuel kostplanlægning som f.eks. diæter og andre særlige behov. Vores kostansvarlige økonoma holder hver måned madmøde med beboerne, hvor de gennemgår, hvad de gerne vil have at spise den næste måned og kommer med ris/ros til den mad, de fik serveret i sidste måned.

Fuld forplejning, se pris under Plejecentre og Ældrebolig og opkræves på giro som kan tilmeldes PBS-service. Det er muligt at afmelde hele dage eller enkelte måltider. Alle afmeldinger skal ske til personalet. Afmelding af aftensmad skal ske 18 dage før, morgenmad og frokost senest dagen før.

Ved større gæstebud er det muligt at leje salen, som er udstyret med opvaskemaskine, kaffemaskine, elkoger samt porcelæn. Man skal selv stå for forplejning

Projekt Måltidsoplevelse

Nyheder og aktiviteter

Bauneparken udgiver Baunebladet ca. den 1. i hver anden måned. Avisen bliver delt ud til alle beboere. Indlæg til bladet kan sendes til Bauneparken på mail eller afleveres på kontoret.

 Klik her for at komme til det seneste nummer af Baunebladet

 

Tilsyn

Embedslæge tilsynsrapport 2013

Kommunalt tilsyn 2017 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS