Plejecentre

I Hillerød Kommune er der 6 plejecentre fordelt i hele kommune. Læs mere om hver enkelt plejecenter her på siden.

Hvor ligger Hillerød Kommunes plejecentre?

  • Bauneparken, Ny Harløsevej 24, 3320 Skævinge, med 48 almindelige plejeboliger
  • Lions Park, Rørdamsvej 1, 3400 Hillerød, med 30 almindelige plejeboliger
  • Skanselyet 1, Skanselyet 1-7, 3400 Hillerød, med 46 almindelige plejeboliger
  • Skanselyet 2, Skovleddet 100 A+B, 3400 Hillerød, med 18 almindelige plejeboliger og 16 demensboliger
  • Sophienborg, Axel Jarlsvej 2, 3400 Hillerød, med 36 almindelige plejeboliger og 24 demensboliger
  • Ålholmhjemmet, Kirsebæralle 7, 3400 Hillerød, med 46 demensboliger
  • Skovhuset, Centervænget 43-45, 3400 Hillerød, med 8 boenheder med 12 boliger i hver boenhed, samt et gæstehus (midlertidigt ophold) med 8 boliger og mulighed for 2 flex-boliger.

Hvordan søger jeg plejebolig?

Du kan ansøge om plejebolig ved at henvende dig til Visitationen i Hillerød Kommune. 

Visitationsbesøg

Når du kontakter Visitationen, aftales der et besøg hos dig med henblik på en vurdering af din nuværende situation, dine ressourcer og dit behov for støtte.

Visitator giver information og vejledning om Hillerød Kommunes tilbud og om de generelle regler og procedurer for fordeling af plejeboliger og plejeboliggaranti samt venteliste. Familie eller bekendte er velkomne til dette møde.

Behandling og vurdering af din ansøgning

Du vil modtage en skriftlig afgørelse på din ansøgning indenfor 4 uger efter besøget.

Hvis du modtager et afslag på din ansøgning, vil du sammen med afgørelsen modtage en klagevejledning.

Fordeling af plejeboliger

Hillerød Kommune visiterer til plejeboligerne, men de administreres af et boligselskab efter almenboligloven. Det betyder, at du er beskyttet af lejeloven og at du får en lejekontrakt med vedligeholdelsesforpligtigelser, opsigelsesregler m.m. Du skal betale indskud og husleje som ved en almindelig lejelejlighed.

Når du får tilbudt en bolig vil du modtage et brev fra det pågældende plejecenter med oplysning om boligens størrelse, indflytningstidspunktet for boligen, samt hvem du skal kontakte for at få yderligere oplysninger om boligen. Indenfor 2-4 dage skal du meddele plejecentret eller visitationen, om du ønsker boligen. Ønsker du boligen, vil du indenfor 1 uge modtage en lejekontrakt. Overtagelse af boligen kan være indenfor 1-2 uger efter du har modtaget tilbuddet.

Hvordan foregår behandling og vurdering af min sag? 

Du vil modtage en skriftlig afgørelse på din ansøgning indenfor 4 uger.

Hvis du modtager et afslag på din ansøgning, vil du sammen med afgørelsen modtage en klagevejledning.

Hvad koster en plejecenterbolig? 

Plejeboliger er opført som lejelejligheder efter lov om almene boliger. Huslejen fastsættes årligt i hvert boligselskab og afhænger bl.a. af boligens størrelse.

Der betales indskud og husleje til det boligselskab, der ejer plejeboligerne.  Priser og indskud varierer. Oplysningerne vil være i det brev, du modtager fra Visitationen, når du har fået tildelt en bolig på et plejecenter. 

Når du flytter ind i din bolig, laver du en serviceaftale med plejecenteret om køb af mad, vask af tøj med mere. Der er mulighed for tilkøb af servicepakke.

Hillerød Kommune kan yde lån til indskud og der kan søges om boligsikring. Blanketter til ansøgningsskemaer til indskud og boligstøtte, kan du finde ved at gå ind på www.borger.dk eller ved at henvende dig til Borgerservice på telefon 72 32 00 00.

Alle henvendelser vedrørende økonomi skal rettes til din sagsbehandler.

Hvor meget koster forplejningen?

Prisen for fuldkost for 2017 er 3.542 kr. pr. måned svarende til kommunens takst, som fastsættes politisk hvert år.

Prisen er sammensat af: 

- Morgenmad kr. 23 
- Frokost kr. 35 
- Aftensmad kr. 58 

Døgnkosten kr. 116

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS