Ældreboliger

I Hillerød kommune har vi 256 ældreboliger. De er alle på omkring 65 kvadratmeter, har 2 rum, køkken og bad, og er alle handicapvenligt indrettet.

Hvor ligger Hillerød kommunes ældreboliger

 • Bremerholmen, St. Lyngby, 3400 Hillerød
 • Gadevang Huse, Gadevang, 3400 Hillerød
 • Grønneager, 3400 Hillerød
 • Grønnegade, 3400 Hillerød
 • Harløsevej, 3320 Skævinge
 • Højager, 3400 Hillerød
 • Løngangsgade, 3400 Hillerød
 • Jensensvej, 3400 Hillerød
 • Kastanieparken, 3400 Hillerød
 • Nødebohave, 3480 Fredensborg
 • Rosen Allé, 3320 Skævinge
 • Rylevænget, Alsønderup, 3400 Hillerød
 • Solvej, 3330 Gørløse
 • Sophienborgvænget, 3400 Hillerød
 • Sportsvej, Nødebo, 3480 Fredensborg

Hvilke kriterier skal jeg opfylde for at blive godkendt til ældrebolig?

Du skal opfylde flere af nedenstående kriterier for at blive godkendt til en ældrebolig. Visitationen foretager en helhedsvurdering af din aktuelle fysiske, psykiske og sociale situation.

 • Du har behov for en bolig særlig indrettet til ældre/handicappede
 • Din nuværende bolig er uhensigtsmæssig i forhold til dit handicap/sygdom
 • Du vil blive mere selvhjulpen med hensyn til personlig pleje og praktiske gøremål fx. indkøb og tøjvask
 • Du vil blive i stand til at forlade egen bolig
 • Du har ønske om at benytte ældre- eller aktivitetscenter eller at kunne deltage i andre aktiviteter med henblik på at få sociale kontakter.

For optagelse på venteliste til boliger på Sportsvej, Nødebo (Frederiksgave) gælder følgende kriterier:

 • Pensionister som bor i Nødebo - disse borgere har første prioritet
 • Borgere der er visiteret og står på venteliste til almen ældrebolig
 • Pensionister som bor i Hillerød
 • Borgere der er over 55 år og som står på den boligsociale liste
 • Man kan tidligst blive skrevet op til ventelisten i Nødebo ét år før man bliver pensioneret.

Hvordan søger jeg en ældrebolig?

Du kan ansøge om ældrebolig på Borger.dk her

For mere information kan du kontakte Visitation og Hjælpemidler. 

Du finder deres kontaktoplysninger i højre side.  

Hvordan foregår behandling og vurdering af din sag?

Du vil modtage en skriftlig afgørelse på din ansøgning indenfor 4 uger.

Hvis du modtager et afslag på din ansøgning, vil du sammen med afgørelsen modtage en klagevejledning. 

Hvordan bliver ældreboligerne fordelt? 

Tildeling af ledige ældreboliger, sker mellem alle de borgere der har søgt. De borgere der har det største aktuelle behov prioriteres først. Der er ingen nummeret venteliste. 

Hvad koster en ældrebolig? 

Der betales indskud og husleje til det boligselskab der ejer ældreboligerne. Oplysningerne vil være i det brev du modtager fra Visitationen, da priser og indskud varierer.

Hillerød Kommune kan yde lån til indskud, og du kan søge om boligsikring. 

Du kan få et ansøgningsskema ved at kontakte Hillerød Kommunes Borgerservice tlf. 7232 0000.

Alle henvendelser vedrørende økonomi skal rettes til din sagsbehandler.

Hvor meget koster forplejningen?

Prisen for fuldkost for 2017 er 3.542 kr. pr. måned svarende til kommunens takst, som fastsættes politisk hvert år

Ældreanalyse 2015

Hillerød Kommune har gennemført en analyse indenfor ældreområdet. Formålet med analysen er at sikre en afbalanceret udgiftsudvikling set i lyset af et stigende antal ældre borgere i Hillerød Kommune. Derudover skal analysen lægge rammen for de fremtidige prioriteringer på ældreområdet.

I analysen er der taget højde for målsætningen om, at give de ældre borger en høj livskvalitet med mulighed for at klare sig i hverdagen ved egen kraft.

Nedenfor er der mulighed for at læse ældreanalysen ved at klikke på de enkelte delanalyser med tilhørende bilag.  

Ældreanalyse - endelig rapport

Ældreanalyse - kort rapport 

Den samlede ældreanalyse er politisk godkendt, og der er udarbejdet en handleplan for det videre arbejde med Ældreanalysen.

Siden blev senest opdateret d. 03-04-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS