Ålholmhjemmet

Ålholmhjemmet er et demenshus med en hjemlig og rolig atmosfære i et plan med direkte udgang til fire lukkede haver. Vi har 46 lejligheder fordelt på 6 mindre huse under samme tag og hvert hus har et køkken/alrum, hvor hverdagslivet foregår.

Om Ålholmhjemmet

Vi arbejder ud fra Eden Alternative, hvilket betyder, at vi er et hjem, hvor den enkelte deltager i hverdagslivet, med individuelle hensyn til den enkeltes ressourcer. Eden Alternative principper, er en amerikansk plejefilosofi, der går ud på at eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed hos beboerne. Vi er et hjem med familien, børn, planter, dyr og arrangementer af enhver art. Relationen, nærvær og dialog er i fokus.

 

Vision

Ålholmhjemmet vil være forgangsbillede indenfor pleje af demente i Danmark.

Mission

Med afsæt i Eden Alternative skaber vi en meningsfuld hverdag i samspillet med den demente borger.

Eden Alternative

Vi arbejder efter Eden Alternative principper, en amerikansk plejefilosofi, der går ud på at eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed hos beboerne. Vi er et hjem med familien, børn, planter, dyr og arrangementer af enhver art. Relationen, nærvær og dialog er i fokus.

  

Ålholmhjemmet er et kærligt og hjemligt miljø med stor omsorg for beboere og familier.

Medarbejdere, beboer og familier har et stort engagement i husets aktiviteter, hvilket smitter af på stemningen og humoren i huset. Vi kender hinanden, spørger ind til hinanden og samarbejder som en familie for at få det bedste ud af hverdagen. Vi har en hjemlig og hyggelig atmosfære og indbydende arkitektur. Flot lysindfald, kombinationen af moderne og ældre møbler, dyr og planter er alt sammen med til at skabe en imødekommende og hjemlig atmosfære.

Vi ved godt at den sidste lange periode før indflytning på Ålholmhjemmet ofte er både fysisk og følelsesmæssig hård og udfordrende, da ansvaret for den demensramte kan være forbundet med mange svære situationer. Vi tilbyder derfor ved indflytningen familiegrupper, hvor ægtefæller og børn har mulighed for at dele deres historie og situation med andre, der har haft lignende oplevelser.

Den generelle stemning på Ålholmhjemmet og personalets engagement og nærvær er med til at hjælpe nye beboere med at falde hurtigt til i de nye omgivelser. Det kan være svært at flytte fra et hjem, man har haft i mange år og flytningen er måske ikke altid frivillig. Vi gør derfor meget for, at der er tid og rum til forandringen, der er stor for alle.

Det er dejligt, når hele familien har lyst til at komme og deltage i de ting, der sker på Ålholmhjemmet og det giver også den demensramte mulighed for fortsat, at være en del af en familien, selvom de nu bor på et plejehjem. Vi vil gerne at familie og venner deltager i husets hverdagsliv og fester, da det giver stor glæde og stolthed til beboerne, at de fortsat har mulighed for at inviterer ind til familiesammenkomster.

Vi er et levende hus med fugle, fisk og katte. Medarbejderne har ofte deres hunde med ligesom børnene altid er velkomne, det giver masser af sjove og varme oplevelser til stor glæde for alle og det gør, at vi har en aktiv hverdag. Det er i høj grad de aktiviteter som hører et hjem til, som giver værdi. F.eks. fælles kaffe i opholdsstuen, højtlæsning, have, drivhus, billard, musik, madlavning og vasketøj. Det at lave noget sammen, det at opleve, at det jeg gør, også har værdi for andre og er vigtigt for at nå det fælles mål, er vigtig for den gode selvfølelse og oplevelsen af et meningsfuldt liv.

Eden Alternative

Eden Alternative bygger på 10 principper, som handler om tilgangen til samarbejdet med de ældre. Principperne står nederst, men først beskriver vi lidt om, hvilken betydning arbejdet med Eden Alternative har haft på Ålholmhjemmet.

Ved hjælp af Eden Alternative arbejder vi på en kulturændring, hvor vi møder borgerne på en mere ligeværdig måde i dagligdagen. Det betyder, at vi arbejder på at bruge alles ressourcer i hverdagen, som er med til at opretholde den enkeltes livskvalitet og ressourcer.

Sproget, vi taler i hverdagen, er vigtigt for, hvordan vi oplever, det hjem vi bor i. Vi ændre vores sprogbrug, så de ord vi bruger, når vi taler på Ålholmhjemmet, er de samme, som dem vi bruger, når vi er hjemme. Som eksempel kan nævnes

 • hoveddør – hovedindgang
 • naboer – medbeboere
 • stue – fællesrum.

Derved opnår vi, at Ålholmhjemmet bliver et hjem og ikke en institution.

Udover at ændre sproget, ændre vi vores tilgang til borgerne, hvilket vi gør ved ikke, at gå ind og overtage det borgeren selv kan, men udnytte de ressourcer den enkelte har også selvom, at det kan tage tid at finde ressourcerne frem.

Samværet mellem beboerne og medarbejderne er ændret ved, at det er blevet legalt, at stille krav til hinanden og at hygge sammen i arbejdstiden også selvom, at rengøringen ikke er taget og opvasken venter.

Måltiderne er meget vigtige for beboerne, det er ofte dagens højdepunkt. I Hillerød Kommune er det besluttet, at det varme måltid skal leveres fra storkøkkenet. Ud fra de vilkår det giver, udnytter vi i fællesskab med borgerne, de muligheder der er for, at få leveret det ferske mad der er, for derved at sikre duften af nylavet mad i køkkenet under tilberedningen. Det medfører, at borgerne kommer ud i køkkenet og hygger sig, ligesom vi ofte til private selskaber samles omkring fruen i huset der tilbereder maden. Der er yderligere opmærksomhed på at borddækningen ser indbydende ud, da det er vores erfaring, at det har en positiv indflydelse på borgernes appetit. 

 De 10 principper

The Eden Alternative - kunsten at skabe hjem, hvor livet er værd at leve

Mission: At forbedre oplevelsen af velbefindende hos ældre mennesker og de, som drager omsorg for dem. Dette gøres ved at omskabe vore nuværende plejeboliger til levesteder, hvor enhver kan vokse og gro.

Vision: At eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Værdier: Eden Alternatives ti principper:

 1. De tre plager - ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed – tegner sig for størstedelen af lidelser blandt vore ældste.
 2. Et ældrevenligt samfund forpligter sig til at skabe levesteder, hvor livet udvikler sig i tæt og vedvarende kontakt med planter, dyr og børn. Disse relationer skaber vejen til liv værd at leve - for både unge og ældre.
 3. Kærlige relationer er midlet mod ensomhed. Ældre mennesker fortjener en let og naturlig adgang til relationer, med både mennesker og dyr i hverdagen.
 4. Variation og spontanitet i hverdagen er midlet mod kedsomhed. Dette muliggøres, når der skabes omgivelser, hvor uventede og uforudsigelige situationer kan opstå.
 5. At give, såvel som at modtage omsorg er midlet mod hjælpeløshed. Dette opnås ved at have nogen at drage omsorg for.
 6. Meningsløse gøremål nedbryder den menneskelige sjæl. Muligheden for at gøre ting, vi finder mening i, er essentiel for menneskers sundhed.
 7. Medicinsk og fysisk behandling er rigtig, når den er nødvendig. Ægte menneskelig omsorg skal dog være den styrende i hverdagen, og al behandling skal understøtte omsorge
 8. Et ældrevenligt samfund ærer dets ældre ved at nedtone topstyret, bureaukratisk ledelse. I stedet arbejdes der på at placere flest mulige beslutningsprocesser hos vore ældre, eller de personer, der er tættest på de ældre.
 9. At skabe et Eden-orienteret samfund er en evig proces, for menneskets vækst må aldrig adskilles fra dets liv. Det betyder, at levestederne skal hjælpes til konstant at udvikle sig, vokse og gro, efter at værdiprincipperne er indarbejdet.
 10. En klog og engageret ledelse er hjerteblodet i kampen for at overvinde de tre plager. Intet kan erstatte denne ledelse.

Eden Alternative folder.

Marte Meo

 

Marte Meo er en metode, hvor samspillet mellem mennesker optages på film. Ud fra filmoptagelserne analyseres samspillet mellem beboerne og personalet. Metoden anvendes til at synliggøre, hvor svækket en person med en demenssygdom er i sit funktionsniveau, så personalet kan tilpasse kommunikationen og den daglige omsorg i forhold til beboeren.

Intentionen er, at finde frem til en kommunikationsform, der understøtter den ældres iboende ressourcer, så samspillet mellem den ældre og personalet bliver så positivt og konfliktfrit som muligt.

Metoden er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Hun har udviklet delelementerne til udviklingsstøttende kommunikation ved at filme børn og pædagoger og det har vist sig, at dette arbejde kan overføres til demensramte. Væsentligt i kommunikationen er det, at man ikke mister respekten for personer med demens, som individer med unikke livserfaringer.

Marte Meo folder

 

Bolig

 • 46 lejligheder fordelt på 6 hyggelige huse.
 • Alle lejlighederne har eget bad med vaskemaskine og tørretumbler.
 • Der hører en seng til alle lejlighederne.
 • Beboeren sætter med sine egne møbler sit personlige præg på lejligheden, og det føles hurtigere som et hjem.
 • Beboeren medbringer miljørigtige rengøringsartikler.
 • I hvert hus er der et fællesområde med køkken og stue.
 • Hver lejlighed er lys og har et stort vinduesparti hvoraf enkelte har dør, så man kan komme ud og nyde lejlighedens private terrasse.
 • Ålholmhjemmet råder over 3 lejlighedstyper på hhv. 60, 70 og 80 m2. Hovedparten er 1 vær. lejligheder og størstedelen er på 60 eller 80 m2. Ca. halvdelen af arealet går fra til fællesarealer. Det er ikke muligt selv at vælge lejlighedstype, da man bliver visiteret til den lejlighed, som er ledig.
 • Hvert hus har deres egen gårdhave med træer, buske og blomsterbede. Der er også mulighed for at spille petanque og drikke en kop kaffe i vores dejlige havepavillon. Vi griller om sommeren og spiser ude, så snart det er muligt.

Se plantegning over de forskellige lejlighedstyper

Læs mere om, hvordan du søger plejebolig under Plejecentre og Ældrebolig.

Boligadministration

Udlejning af boligerne på Ålholmhjemmet administreres af boligselskabet AKB, Vester Voldgade 17, 1552 København V. Tlf. 3363 1000

Forsikring

AKB har en forsikring, der dækker brand- og vandskade samt en indboforsikring, er dækker fællesarealerne, men IKKE boligerne. Derfor opfordres beboerne til at have en indboforsikring.

Nøgler

I forbindelse med indflytning udleverer viceværten 3 nøgler til lejligheden. Ved henvendelse til viceværten kan mod betaling rekvireres ekstra nøgler.

Husdyr

Det er tilladt at holde husdyr. Det aftales nærmere ved indflytning.

TV/Telefon

Hver lejlighed har TV og telefonstik, så beboeren kan have egen TV/telefon. Kontakt telefonselskabet og YouSee, hvis der skal oprettes telefonnummer og ses TV i lejligheden.

Tobaksrygning

Der må gerne ryges i lejlighederne, men rygning er IKKE tilladt i fællesarealerne.

Find vej til Ålholmhjemmet


Se hvor Ålholmhjemmet ligger på Krak

 Busforbindelser

Busstoppested på Hillerødholmsalle og Tulstrupvej tæt ved Ålholmhjemmet 
Bus nr. 301,302,380R i en gåafstand på 3 - 400 m.

 Mad

På Ålholmhjemmet er det personalet, som i fællesskab med beboerne planlægger, indkøber og tilbereder maden i de enkelte huses køkken. Den varme mad bliver leveret fra "Mad til hver Dag". Maden leveres som kølemad beregnet til opvarmning og servering om aftenen. Kommunens kostansvarlige og klinisk diætist sørger for korrekt ernæring, økonomi i forbindelse med kosten, overholdelse af fødevarelovgivningen og den løbende undervisning af personalet.

Kostansvarlig Helle Kærvang Rasmussen har fokus på kvalitetssikring af husholdning, mad, måltider og køkkenhygiejne på Ålholmhjemmet og Hillerød Kommunes øvrige plejecentre.

Klinisk diætist Heidi Niemeier der har fokus på sundhed og tilbyder individuel diætvejledning til beboere med særlige behov på Ålholmhjemmet og Hillerød Kommunes øvrige plejecentre. Heidi underviser plejepersonale om ernæringsfaglige emner og er klinisk vejleder for professionsbachelorstuderende i ernæring og sundhed.

Vi tager udgangspunkt i beboernes ønsker og behov og kan tilrettelægge en individuel kostplanlægning som f.eks. diæter og andre særlige behov.

Det er muligt at afmelde sig fra maden på hele dage eller enkelte måltider, morgenmad, frokost og aftensmad. Afmelding af aftensmaden skal ske direkte til personalet i huset. Mellemmåltider kan ikke frameldes.

Betaling for maden dækker al mad og drikke til hverdag samt til fest og højtider. Alt det der skaber stemning omkring maden fx blomster, lys og servietter hører med.

Der er altid plads til familie og venner kan deltage i måltiderne, dette aftales med personalet, så vi er sikre på at der er mad nok. Betaling for gæstemad sker via den månedlige opkrævning. Vi har altid frisk kaffe på kanden og hvis kanden er tom, er du velkommen til at sætte en ny kande over.

Ved større gæstebud er det muligt at leje vores cafe i kælderen, som reserveres hos administrationen. Det koster 500 kr.

Fleksible daghjempladser

Vi har på Ålholmhjemmet tilbud om fleksible daghjempladser. Det betyder, at et hjemmeboende ægtepar, hvor den ene har en demenssygdom, tilbydes en daghjemplads med fleksible komme/gå tider.

Den syge ægtefælle bliver tilknyttet et af vores 6 huse, så der kan dannes relationer mellem den fleksible daghjemborger, de der bor i huset og medarbejderne der er i huset. Den raske ægtefælle tilbydes ligeledes, at deltage i Ålholmhjemmets aktiviteter.

Formålet er, at aflaste den raske ægtefælle. Helt konkret foregår det således, at I kontakter Ålholmhjemmet. Det aftales, hvornår I ønsker at komme på besøg, hvor I får en rundvisning i huset og vi tager en snak om, hvad det er, I godt kunne tænke jer. Herefter indgår vi nogle konkrete aftaler om, hvornår I ønsker, at den af jer der er demensramt, skal komme på Ålholmhjemmet og hvilke aktiviteter i evt. begge er interesseret i at deltage i. Disse aftaler kan indgås med det samme eller på et andet aftalt tidspunkt.

Transporten til og fra Ålholmhjemmet sørger I selv for. Tilbuddet er et fleksibelt tilbud, hvor vi løbende aftaler og tilpasser efter jeres behov. Hvis I er interesserede eller ønsker yderligere information er I velkomne til at kontakte plejecenterleder Kirsten Gosvig på telefon 24 66 11 80  

Frivillig på Ålholmhjemmet

 Som frivillig på Ålholmhjemmet er der nogle pligter og rettigheder, som vi vil informere dig om her.

 • Du overtager ikke arbejdet fra personalet, men du supplerer ved at give beboerne en indholdsrig hverdag.
 • Din indsats vil som oftest ske i tæt samarbejde med personalet, der har den faglige ekspertise.
 • Sammen med personalet tilrettelægger du dine arbejdsområder. Føler du efter en tid, at det valgte område ikke passer til dig, så tal med personalet. Der er mange forskelligartede opgaver, så vi vil som regel kunne finde et interesseområde, der passer dig.

 Rammen for frivillige medarbejdere:

 • Du har tavshedspligt om forhold vedrørende beboere du får kendskab til under arbejdet.
 • Tavshedspligten gælder også efter fratrædelse som frivillig medarbejder.
 • Se evt. pjecen: Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde
 • Aftaler overholdes altid af alle parter.
 • Du er altid velkommen til at rådføre dig med personalet, hvis du kommer i en vanskelig situation, eller hvis du vil have et godt råd.
 • Du må ikke modtage gaver eller penge af beboerne.
 • Giv aldrig gode råd vedr. medicin, behandling, eller pleje. Såfremt du mener, der er problemer kontakt venligst personalet.

Hvilke rettigheder har frivillige medarbejdere

 • Som frivillig medarbejder er du ulønnet.
 • Når du ledsager en beboer, betaler beboeren normalt eventuelle udgifter til fortæring for dig i et rimeligt omfang.
 • Det er muligt, at anvende Ålholmhjemmets bus henvendelse på kontoret.
 • Du er dækket af Ålholmhjemmets arbejdsskadeforsikring, såfremt du måtte komme til skade under det frivillige arbejde. Læs her

På sigt arbejdes der på at oprette en bestyrelse, som skal vælges blandt de frivillige. Bestyrelsen skal udgøre det formelle ansigt udadtil og er kontakten til Ålholmhjemmets ledelse.

 • På sigt kan der nedsættes forskellige udvalg f.eks.
  - Festudvalg
  - Aktivitetsudvalg
  - Tur udvalg
 • At de frivillige medarbejder er en organisation muliggør tillige, at der kan søges kommunalt tilskud.

Opgaver for frivillige medarbejder.

Du er velkommen til selv at komme med forslag til aktiviteter. Du kan også bringe ønsker fra beboerne videre til os.

 • Yde hjælp og give vejledning ved forskellige former for hobbyarbejde.
 • Besøge beboere evt. være besøgsven.
 • Spadsereture, oplæsning, samtale.
 • Være ledsager ved udflugter eller ture.
 • Være med til at organisere cafeeftermiddage, hvor der formidles musik, kunst, rejsebeskrivelser, dans m.m.
 • Grill mester ved Grill fester.
 • Være behjælpelig ved banko etc.
 • Søge fonde / skaffe midler til aktiviteter.
 • Ansvarlig for vores bussen.
 • Supportere ved forskellige aktiviteter høstfest, julefrokost, borddækning, bordpyntning, servere, være social som bordformand og oprydning bagefter.

Kontakt

Pia Klingenberg tlf. 7232 6503

Kirsten Gosvig tlf. 2466 1180

Job på Ålholmhjemmet

Har du lyst til at søge job på Ålholmhjemmet? Se den lille film her, hvor vi fortæller om, hvordan det er at arbejde på Ålholmhjemmet.

Hvad sker der hos os

 • Vi er et levende hus, hvor livet leves 24 timer i døgnet i hjemlige omgivelser med plads til familier, børn, dyr og planter, her er altid plads til hygge og snak.
 • Vi er et aktivt hus, hvor kreativitet, spontanitet og blomstring er i højsæde.
 • Vi har et godt fagligt arbejdsmiljø med plads til udvikling.
 • Alle medarbejdere deltager i Marte Meo forløb som en del af deres kompetenceudvikling.
 • Alle medarbejderne får udarbejdet en kompetenceprofil.
 • Alle medarbejdere certificeres i Eden Alternative
 • Vi stiller høje krav og forventer stor faglighed, men giver gerne stor frihed og uddelegerer ansvar.

Vi forventer

 • At du er SSA.
 • At dit hjerte banker for demenssygdommene.
 • At du trives i en uforudsigelig hverdag.
 • At fleksibiliteten går begge veje.
 • At det er naturligt for dig at holde af og holde om.
 • At du kan selvtilrettelægge med plads til spontanitet og samtidig er en teamplayer.
 • At du trives med frihed under ansvar.

Kontakt

Lis Christensen tlf. 7232 6504.

Nyheder og aktiviteter

Aktiviteter

Hvad sker der på Ålholmhjemmet ?

Fritidskalender - den seneste oversigt over fritidsaktiviteter

Nyheder

Nyhedsblad fra Ålholmhjemmet - det seneste Ålholmnyt

Selvtræning på Ålholmhjemmet

Velkommen til Selvtræning på Ålholmhjemmet

Hillerød kommunes Byråd har i foråret 2012 besluttet at åbne kommunens plejecentre for selvtræning for pensionister (inkl. førtidspensionister).

Ålholmhjemmet har åbent i tidsrummet:

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

8-16

Åbent *

Åbent *

Åbent *

Åbent *

Åbent*

Lukket *

Lukket *

*Personalet vil fortsat have mulighed for at benytte faciliteterne i samme tidsrum.

 Diverse information

 • Sæsonen går fra juni til og med maj efterfølgende år. 
 • Pris 600 kr.  
 • Hvis man starter senere på sæsonen er prisen fortsat 600 kr.
 • Betalingen foregår ved overførelse af de 600 kr. til
 • Sydbank reg. 6813  konto nr. 1004910. -> Husk at skrive indbetaler navn.
 • På kontoret vil man efterfølgende få udleveret et navneskilt.
 • Navneskiltet bedes båret synligt under træningen.
 • Alle bedes være opmærksomme på, at plejecenteret er hjem for mange borgere, og der bedes udvises hensyn. 
 • Træningen foregår på egent ansvar. Der vil ikke være tilbud om instruktion af træningsredskaberne.
 • Der er ikke mulighed for omklædning/bad.

 Benyt indgangen i kælderen ved hjemmeplejen

 • Hoveddøren på Ålholmhjemmet aflåses kl. 17.00.  
 • Ålholmhjemmet forlades straks efter kl. 16.                                

 Kontakt

Susanne Hansen tlf. 7232 6502 

Velfærdsteknologi på Ålholmhjemmet

Ålholmhjemmet har fokus på velfærdsteknologier, der hvor det kan hjælpe beboere og personale til en bedre hverdag.

Vi ønsker at bibeholde de hjemlige rammer for den enkelte beboer og implementerer derfor alle nye tiltag ud fra forståelsen af at tilbuddet om teknologi, er ud fra en individuel vurdering.

I øjeblikket har vi:

 • Loftlifte
 • Nødkald med positionering i huset
 • Døgnrytmelys
 • InCare skærme
 • Elektroniske nøgler i hele huset
 • Trådløst internet i hele huset
 • Bredbånd i alle boliger
 • Informations skærme
 • Iphones til hele personalet
 • Ipod og Ipad
 • WII

Arbejdet med disse tiltag har resulteret i, at den enkelte beboer længere kan klare mange ting selv og at vi som plejepersonale har kunnet øge kvaliteten i vores kerneydelser betragteligt, og dermed også har fået et langt bedre arbejdsmiljø.

Fakta og kontakt

 Ålholmhjemmet er: 

 • Godkendt som demenshus 1. februar 2013.
 • Registret Eden Alternative hjem d. 30.august 2013
 • Har arbejdet med Eden Alternative plejefilosofien siden 2011.
 • Marte Meo bruges som kompetenceudviklingsredskab.
 • Vi har siden 2011 arbejdet efter Ålholmhjemmets strategi.
 • Vi har en lukket Facebook gruppe, hvor vi dagligt laver opslag fra hverdagen.
 • Vi har en fælles familiemailgruppe, hvor diverse informationer sendes ud.

Plejecenterleder
Kirsten Gosvig
Tlf. 7232 6501

Områdeleder
Pia Klingenberg
Tlf. 7232 6503

Områdeleder
Lis Christensen
Tlf. 7232 6504

Områdeleder
Kirsten Andersen
Tlf. 7232 6505

 

Administrativ
Susanne Hansen
Tlf. 7232 6502

 

Kostansvarlig
Helle Rasmussen
Tlf. 7232 6613

 

Klinisk diætist
Heidi Niemeier
Tlf. 72326614

Tilsyn

Nyeste rapporter

Brand

Tilsyn 2017

Embedslæge 2015

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS