Ejendomsskat

Du betaler ejendomsskat til kommunen. Kommunen beregner og opkræver samtlige ejendomsskatter.

Ejendomsskatten opkræves i to rater:

1. rate: 1. januar hvert år - betales senest 4. januar
2. rate: 1. juli hvert år - betales senest 4. juli

Hillerød Kommune udsender ejendomsskattebilletten i november/december måned. Indbetalingskort udsendes separat i december og juni måned. Hvis du er tilmeldt Betalingsservice (BS), vil det stå på ejendomsskattebilletten, og du modtager ikke indbetalingskort.

Ved ejerskifte skal du huske at aflevere ejendomsskattebillet og evt. indbetalingskort til den nye ejer og evt. afmelde Betalingsservice.

Vigtig information om ejendomsskatter 2018

For 2016 og 2017 har ejendomsskatten været en del af finanslovsaftalen, hvilket har haft den betydning, at den ikke er steget.

Dette er ikke tilfældet for 2018, her er reguleringsprocenten fastsat til 6,5 %.

For 2018 er området reguleret af forlig mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om ”Tryghed om boligbeskatningen” fra foråret 2017. Heri står bl.a. følgende:

"I efteråret 2017 fremsættes lovforslag, der udmønter den midlertidige indefrysningsordning, der gælder i 2018-2020. Lovforslaget skal vedtages hurtigst muligt herefter, så ordningen kan virke fra 2. halvår 2018 (typisk 2. grundskyldsrate)."

Da lovforslaget endnu ikke er fremsat, kender kommunen ikke den præcise udformning af denne ordning, og hvorledes denne skal implementeres.

 

Har du spørgsmål til ejendomsskat, kan du kontakte:

 

     
Ejendomsskat Michael Mølgaard Melkjorsen 7232 0601
Restancer, rykkergebyrer og renter Majbrit Wedell-Riis 7232 0184

 

Hvis du ikke betaler din ejendomsskat, vil du modtage rykker fra kommunen. Det koster 250 kr. pr. gang. Der tilskrives morarenter med 0,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Hvis renter og gebyr ikke betales sammen med raten, opkræves de sammen med 1. rate det efterfølgende år.

Hvis du er blevet rykket og alligevel ikke betaler, vil kommunen foretage udlæg i din ejendom med henblik på bortsalg ved en tvangsauktion.

Lån til betaling af ejendomsskat

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS