Ejendomsskat og grundskyld

Du betaler ejendomsskat til kommunen. Kommunen beregner og opkræver samtlige ejendomsskatter.

Ejendomsskatten opkræves i to rater:

1. rate: 1. januar hvert år - betales senest 4. januar
2. rate: 1. juli hvert år - betales senest 4. juli

Hillerød Kommune udsender ejendomsskattebilletten i november/december måned. Indbetalingskort udsendes separat i december og juni måned. Hvis du er tilmeldt Betalingsservice (BS), vil det stå på ejendomsskattebilletten, og du modtager ikke indbetalingskort.

Ved ejerskifte skal du huske at aflevere ejendomsskattebillet og evt. indbetalingskort til den nye ejer og evt. afmelde Betalingsservice.

 

Midlertidig indefrysningsordning for stigning i grundskyld 2018-2020

En del boligejere får automatisk indefrosset en del af grundskylden for 2018. Det betyder, at de ikke skal betale beløbet nu, men at beløbet forfalder, hvis ejendommen sælges.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020.

Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan ejere ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri lånet i perioden 2018-2020.

Så længe ordningen ikke er frivillig, er lånet rente- og gebyrfrit. Der vil årligt blive udsendt en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

I Hillerød Kommune er ca. 9.600 ejendomme omfattet af indefrysningslån i 2018, og ejerne får direkte besked. Skattebilletterne vil være tilgængelige via digital post den 5. juni.

 

Hvem er omfattet af indefrysningen.

  • Fastfrysningen gælder kun ejerboliger, dvs. parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, mv., der efter vurderingslovens §1 vurderes i ulige år. Det betyder, at fastfrysningen typisk ikke vil omfatte f.eks. udlejnings- eller andelsejendomme.
  • Kun grundejere, som betaler grundskyld af den såkaldte skatteloftsværdi frem for at seneste grundvurdering fra SKAT får glæde af fastfrysningen. Det skyldes, at det ikke er grundskylden som sådan, der fastfryses, men den såkaldte reguleringsprocent, som styrer stigningen i grundskatteloftsværdien. Man kan både se SKAT's vurdering og grundskatteloftsværdien på sin ejendomsskattebillet. SKAT har skønnet, at ca. 90 pct. af grundejerne betaler grundskyld af grundskatteloftsværdien.
  • Generelt kan man sige, at alle ejerboligejere i år skal betale det samme eller mindre i grundskyld end sidste år. Skattebetalingen kan dog stige samlet set, hvis der er sket væsentlige ændringer i ejendommens forhold, som har medført en omvurdering fra SKAT.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævningen fra din kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.
Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

 

Har du spørgsmål til ejendomsskat, kan du kontakte:

 

     
Ejendomsskat Michael Mølgaard Melkjorsen 7232 0601
Restancer, rykkergebyrer og renter Majbrit Wedell-Riis 7232 0184

 

Hvis du ikke betaler din ejendomsskat, vil du modtage rykker fra kommunen. Det koster 250 kr. pr. gang. Der tilskrives morarenter med 0,4% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.

Hvis renter og gebyr ikke betales sammen med raten, opkræves de på næste rate.

Hvis du er blevet rykket og alligevel ikke betaler, vil kommunen foretage udlæg i din ejendom med henblik på bortsalg ved en tvangsauktion.

Lån til betaling af ejendomsskat

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS