Tilskud og puljer

Hillerød Kommune har en række puljer inden for kultur-, fritids- og idrætsområdet, som du kan søge.

Her finder du et overblik over puljerne og links til flere oplysninger, retningslinjer med videre.

§18 puljen

 • Støtte til frivilligt socialt arbejde.
 • Kan søges af foreninger, organisationer, grupper og enkeltpersoner.
 • Årlig ansøgningsfrist (efterår).
 • Fordeles af Kultur og Fritidsudvalget efter indstilling fra indstillingsudvalget.
 • Find mere information om puljen her.

§79 puljen

 • Støtte til frivillige, sociale tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte. Målgruppen over 60-årige prioriteres.
 • Kan søges af foreninger, organisationer, grupper og enkeltpersoner.
 • Årlig ansøgningsfrist (efterår).
 • Fordeles af Kultur og Fritidsudvalget efter indstilling fra indstillingsudvalget.
 • Find mere information om puljen her.

Den boligsociale pulje

 • Støtte til aktiviteter og projekter, som har et væsentligt element af frivillighed og aktivt medborgerskab, og som har en positiv betydning for børn og unges fællesskaber, samt boligområders sammenhængskraft.
 • Kan søges af foreninger, organisationer, grupper og enkeltpersoner.
 • Kan søges løbende
 • Administrativ fordeling
 • Find mere information om puljen her.

Materielpuljen

 • Tilskud til køb af foreningsmateriel inden for folkeoplysningsområdet.
 • Kan søges af folkeoplysende foreninger.
 • Kan søges løbende.
 • Fordeles af Folkeoplysningsudvalget.
 • Find mere information om puljen her.

Udviklingspuljen

 • Støtte til nye initiativer inden for folkeoplysningsområdet (puljen er lovbestemt).
 • Kan søges af folkeoplysende foreninger, klubber, selvorganiserede grupper og enkeltpersoner.
 • Kan søges løbende.
 • Fordeles af Folkeoplysningsudvalget.
 • Find mere information om puljen her.

Puljen til særlige formål for børn og unge

 • Udvikling af særlige initiativer for børn og unge inden for folkeoplysningsområdet
 • Kan søges af folkeoplysende foreninger
 • Kan søges løbende
 • Fordeles af Folkeoplysningsudvalget
 • Find mere information om puljen her.

Kulturpuljen

 • Støtte til små og store kulturarrangementer og -aktiviteter i Hillerød Kommune.
 • Kan søges af foreninger, organisationer, grupper og enkeltpersoner.
 • Kan søges løbende.
 • Fordeles af Kultur og Fritidsudvalget.
 • Find mere information om puljen her.

Eventpuljen

 • Støtte til nye, større kultur- og idrætsaktiviteter i Hillerød Kommune.
 • Kan søges af foreninger, institutioner, organisationer, kunst- og kulturproducenter, virksomheder, grupper og enkeltpersoner.
 • Kan søges 3 gange årligt - se frister her.
 • Fordeles af Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget efter indstilling fra indstillingsudvalget.
 • Find mere information om puljen her.

Bevæg dig for livet-puljen

Hillerød Kommune har afsat midler til at understøtte idræts- og motionslivet med det formål at få flere aktive borgere og flere aktive foreningsmedlemmer.

Du kan læse mere om puljen her

Forskønnelsespuljen - Blomstrende byer

Har du, din forening eller din boligorganisation lyst til at forskønne jeres lokalområde med grønne tiltag, så har I mulighed for at søge midler fra puljen ” Forskønnelsespuljen – Blomstrende Byer”.

Du kan læse mere om puljen her

Lokalrådspulje

Hillerød Kommune har afsat en pulje på 50.000 kr. som lokalrådene kan søge til aktiviteter, der fremmer fællesskab og social sammenhængskraft.

Du kan læse mere om puljen her

  

Folkeoplysende foreninger har derudover mulighed for at søge støtte til lokaler og træner/lederuddannelse og aftenskoler kan søge støtte til voksenundervisning. Se mere her om tilskud til folkeoplysende foreninger og aftenskoler.              

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her