SSP-koordinatorer

Alle store skoler i Hillerød har en SSP-koordinator.

Der er indgået en kommunal aftale om at koordinatorerne:

 • mødes jævnligt med andre koordinatorer og SSP-leder
 • deltager i årligt endagesseminar om SSP-samarbejde og forebyggelse
 • er ansvarlig for implementering af forebyggende Drug Stop 3400 aktiviteter: Alle 6. klasser arbejder med ”Social Pejling” - alle 7. klasser arbejder med ”Tackling” samt dialogmøder i 7. klasse
 • deltager i diverse netværksmøder, herunder ex. distriktsnetmøder - her menes primært det Tværfaglige Pædagogiske Ledelsesteam.
 • udfører konkret problemorienteret/personrelateret SSP-arbejde som fx medvirken til konflikthåndtering, rådgivning og vejledning.

Det forventes desuden at koordinatoren:

 • kender skolens puls og er i stadig dialog med sine omgivelser, for at kunne opfange eventuelle signaler fra enkelte - eller grupper af elever, som er truet af kriminalitet eller overdrevent brug af rusmidler.
 • i forhold til eleverne - er en voksen som eleverne trygt kan henvende sig til med faglige eller personlige spørgsmål
 • i forhold til forældrene – er synlig og kompetent.
 • i forhold til kollegaerne – er en vidensperson, som er opdateret på den nyeste viden inden for området og som kan indgå i faglig sparring.
 • i forhold til ledelsen - er en ekstra ressource, som tages med på råd og inddrages i relevante problemstillinger.

Den forebyggende undervisning af risikoadfærd i folkeskolen består af:

 • Konflikthåndteringskurser 5. kl.
 • "Social Pejling" 6. kl.
 • Forældrepejling 6. kl.
 • ”Tackling” 7.kl.
 • Dialogmøder 7 kl.
 • KRAM 7 kl.
 • KRAM 8 kl.

SSP-koordinatorer

Frederiksborg Byskole:
Thomas Hansen, tlf.: 7232 7818 thoh@hillerod.dk 

Hanebjerg Skole:
vakant

Hillerødsholmskolen:
Kasper Bjerregaard tlf.: 7232 7714 usaecko@hotmail.com

Hillerød Vest Skolen:
Tanja Nørgaard Jensen, tlf.: 2980 8797 tnj78@hotmail.com

Grønnevang Skole:
Camille Anemone Larsen, tlf.: 7232 7357 lacam@hillerod.dk

Kornmarkskolen:
Morten Porsgaard, tlf.: 7232 7035 mpor@hillerod.dk

Marie Mørk Skole:
Mads Hougaard, tlf.: 4826 1005 maho.73@hotmail.com 

Sophienborgskolen:
Bo Lindberg, tlf. 2146 4271 bolilyma@live.dk

10. klasseskolen:
Morten Lai Knudsen, tlf.: 7232 5750 mknu@hillerod.dk

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS