Skolepolitik

Hillerød Kommunes skolepolitik for årene 2016 - 20 er godkendt af Byrådet

Du kan læse skolepolitikken her

Den nye skolepolitik sætter fokus på, at alle elever skal opleve sig som en del af et fagligt og socialt fællesskab. Skolerne skal derfor særligt fokusere på elevernes læring, trivsel og dannelse gennem en varieret og praksisnær skoledag – med tid til bevægelse, faglig fordybelse og inddragelse af lokalsamfundets mange muligheder.

Skolepolitikken lægger særligt vægt på fem strategiske indsatsområder:
• Sociale og faglige fællesskaber
• Læringsmålsorienteret undervisning
• Varierede og praksisnære undervisningsformer
• Videndeling og samarbejde
• Lærings- og trivselscentreret ledelse

Skolepolitikken er blevet formuleret i en inddragende proces med skolens interessenter og skal ses i tæt sammenhæng med Hillerød Kommunes vision, Læring og Livskraft, og den sammenhængende Børne- og Ungepolitik, Fælles Børn Fælles Ansvar.

Det langsigtede mål er, at 97 % af alle unge i Hillerød Kommune skal have en ungdomsuddannelse, og for at nå dette mål fokuseres der på at realisere tre overordnede målsætninger:
• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan
• Folkeskolen skal reducere betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Disse overordnede målsætninger suppleres med Byrådets udviklingsmål, som vedtages for et år ad gangen.

Skolepolitikken vil få et nyt layout, og denne nye udgave vil blive tilgængelig her på siden i løbet af marts. 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld Hillerøds nyhedsbrev.

RSS