Læringsreformen

Alle børn og unge skal blive dygtigere, lære mere og trives bedre i skolen – uanset baggrund. Det er målene i læringsreformen, som folkeskolereformen kaldes i Hillerød. Læs mere om indholdet i læringsreformen her.

I Hillerød implementeres læringsreformen i en toårig udviklingsperiode fra 2014-2016. Det giver skolerne mulighed for at gøre sig lokale erfaringer inden der i 2016 træffes beslutning om de fælles rammer for alle skoler i Hillerød. Skolernes erfaringer med reformens elementer sammenfattes i en erfaringsopsamling, hvor elever, forældre, lærere, pædagoger og ledelserne inddrages.

En varieret skoledag
Med læringsreformen bliver elevernes skoledag mere varieret, så de kan lære mere. Nogle af elementerne i læringsreformen er:

• Motion og bevægelse
• Den åbne skole – samarbejde med eksterne
• Lektiecafé og faglig fordybelse
• Understøttende undervisning

Læs mere om elementerne nedenfor.

Motion og bevægelse

Èt af tiltagene i læringsreformen er, at alle elever skal bevæge sig hver dag. Motion og bevægelse styrker elevernes motivation og trivsel. Derfor integreres motion og bevægelse i skoledagen, så alle elever bevæger sig 45 minutter hver dag.
På Kornmarkskolen i Hillerød har man gode erfaringer med at integrere motion og bevægelse i elevernes skoledag. Det kan man læse mere om på den landsdækkende
læringsportal EMU'en 

Den åbne skole – samarbejde med eksterne aktører

Et element i en mere varieret skoledag er, at skolen åbner sig for det omgivende samfund og inddrager foreninger, kulturliv og virksomheder aktivt i at øge elevernes læring og trivsel. Skolerne samarbejder med blandt andet Musikskolen, Ungdomsskolen, lokale idrætsforeninger, Skovskolen og mange andre, der kan bidrage med praksisnær læring til eleverne.

Skolen i virkeligheden
I Hillerød Kommune styrkes samarbejdet mellem skoler og det omgivende samfund gennem hjemmesiden ”Skolen i virkeligheden i Hillerød”, som skal få elever ud i lokalsamfundet og lokalsamfundet ind i skolen. Du kan klikke dig ind på siden herunder:

Skabelon til beskrivelse af åben skole undervisningsforløb
Der er udarbejdet en skabelon til beskrivelse af åben skole undervisningsforløb i Hillerød Kommune.

Hvis du har beskrevet et undervisningsforløb i skabelonen, vil vi meget gerne opfordre til, at du sender den udfyldt til skolenivirkeligheden@hillerod.dk. Så vil vi lægge det op på www.skolenivirkeligheden.dk/hillerod under det tilbud, som undervisningsforløbet er målrettet imod. På denne måde får andre medarbejdere mulighed for at anvende et færdigudviklet undervisningsforløb, som er afprøvet og lige til at gå til. Du kan hente skabelonen her

Lektiecafé og faglig fordybelse

Med læringsreformen skabes ny tid til faglig fordybelse i løbet af skoledagen. Alle folkeskoleelever har lektiecafé og faglig fordybelse i 2-3 timer om ugen. Lektiecafé og faglig fordybelse giver mulighed for, at alle elever kan fordybe sig i det, der optager dem ekstra meget eller det, der er særligt udfordrende for eleven.

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er en del af den varierede skoledag. I den understøttende undervisning kan eleverne lære på nye og anderledes måder. Det kan fx være, at eleverne arbejder videre med et emne fra matematiktimen. Den understøttende undervisning varetages både af lærere og pædagoger.


 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS