At få barn

Har du fået eller venter du barn, er der en række informationer og tilbud, der er relevante for dig.

Fødsel og navne

Anmeldelse af en fødsel skal foretages af en jordemoder, der har medvirket ved fødslen. Såfremt en jordemoder ikke har medvirket, påhviler anmeldelsespligten den eller dem, der har forældremyndigheden.

Alle børn skal navngives inden 6 måneder efter fødslen. Dette skal ske i bopælssognet, uanset om barnet skal døbes eller ej.

 

 

 

Familieydelser

Der findes forskellige familieydelser, som du enten får automatisk udbetalt eller kan søge om. Det er udbetaling Danmark, der udbetaler dine familieydelser.

 Børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelsen, også kaldet børnepenge eller børnechecken, bliver automatisk udbetalt, når du får et barn. Læs mere på borger.dk om:


- Børne- og ungeydelse 


Børnetilskud

Som mor eller far kan du måske få børnetilskud. Det kan fx være, hvis du er enlig forsørger, adopterer et udenlandsk barn eller får tvillinger. På borger.dk kan du læse mere og søge om børnetilskud:

- Til enlige forsørgere

- Til forældre under uddannelse


- Ved adoption

- Til pensionister

- Ved kun én forælder, mv.

- Ved flerbørnsfødsler


Bidrag til børnefamilier

Som forældre har I pligt til at forsørge jeres børn. Hvis I ikke bor sammen, kan I aftale, hvordan barnet skal forsørges. Hvis I ikke kan blive enige, kan I søge om, at statsforvaltningen fastsætter et bidrag, som den ene af jer skal betale til den anden. Læs mere på borger.dk om:

- Børnebidrag


- Særlige bidrag


Hvis du har brug for hjælp

 Har du spørgsmål om familieydelser, er der hjælp at hente på www.borger.dk/familieydelser – her kan du:

• få svar på de oftest stillede spørgsmål

• søge om familieydelser

• få hjælp til at betjene dig selv på nettet – fx hjælp til at udfylde din ansøgning.

 

Barselsdagpenge

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler dine barselsdagpenge

Barselsdagpenge

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn. De fleste kan få barselsdagpenge under orlov i stedet for den indkomst, der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barselsdagpenge.

Du kan læse mere om barselsorlov og barselsdagpenge på borger.dk:

Se, hvad der gælder særligt for dig, hvis du er:

Hvis dit barn bliver alvorligt syg, kan du i nogle tilfælde søge om dagpenge. Læs mere om:

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der står for refusion af barselsdagpenge.

Har du spørgsmål om barselsdagpenge, er der hjælp at hente på borger.dk/barselsdagpenge – her kan du:

  • få svar på de oftest stillede spørgsmål
  • se, hvilke frister du skal huske
  • beregne og planlægge din orlov.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS