Svamp ved vindue

Boligkommissionen

Boligkommissionens formål er at sikre, at alle boliger er sunde at bo i.

Hvornår kan Boligkommissionen gå ind i en sag

Du bør altid drøfte spørgsmål om din lejeboligs sikkerheds– og sundhedsmæssige forhold med udlejer/administrator, før du kontakter Boligkommissionen.

Kan I ikke finde en løsning på problemet, kan uenigheden forelægges Boligkommissionen, som kan vælge at gå ind i sagen og træffe afgørelse efter bestemmelserne i byggeloven og byfornyelsesloven.

Hvis Boligkommissionen beslutter at gå ind i sagen, får udlejer 2 uger til at give lejer besked om besigtigelsen, så lejer kan være hjemme. Efter aftale kan lejer også give nøglen til udlejer.

Boligkommissionen vil i forbindelse med besigtigelsen vurdere, om der er fugt, træk, brandfare eller andre uhygiejniske forhold i boliger, som truer sundheden.

Uenighed om husleje og andre økonomiske forhold mellem lejer og udlejer behandles af Huslejenævnet.

 

Klage

Du kan klage til Boligkommissionens sekretærfunktion, hvis din bolig:

  • er fugtig, selvom du lufter ud
  • er kold, selvom du varmer den op
  • er for varm, selvom du prøver at køle den ned 
  • har for lidt dagslys 
  • ikke har mulighed for luftfornyelse ved fx vinduer
  • ikke har tilfredsstillende adgang til wc
  • er brandfarlig
  • er plaget af meget støj fra installationer o.lign.

 

Besigtigelse af boligen

Ved besigtigelsen kan Boligkommissionen fjerne et stykke tapet, optage et gulvbræt eller fjerne et gulvtæppe el.lign. For at konstatere om, der er sundhedsfare i boligen.

Det kan godt virke lidt overvældende, når Boligkommissionen kommer på besøg. Den står 10 medlemmer. Desuden kommer der en eller flere repræsentanter fra udlejer. Dette sker for at sikre den bedst mulige vurdering af forholdene.

Når boligen er besigtiget holder Boligkommissionen møde og beslutter her, hvad der efterfølgende skal ske.

I tilfælde, hvor der er direkte sundhedsfare, kan Boligkommissionen kondemnere boligen, hvilket betyder, at boligen skal rømmes og lejer skal genhuses  

 

Boligkommissionen består af:

Formand: Byrådsmedlem Louise Colding Sørensen

2 byrådsmedlemmer
1 medlem, der er brandsagkyndig 
1 medlem, der er bygningssagkyndig 
1 medlem, der er jurist 
1 medlem fra grundejerne i kommunen 
1 medlem fra lejerforeninger i kommunen

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS