Boligkommissionen

Boligkommissionens formål er at sikre, at alle boliger er sunde at bo i.

Klager over sundhedsmæssige forhold i boliger

Boligkommissionen ser bl.a. på, om der er fugt, træk, brandfare eller uhygiejniske forhold i boligen.

Boligkommissionen kan besigtige ejerboliger.

Boligkommissionen skal give 2 ugers frist til udlejer, og udlejer skal give lejer besked om besigtigelsen, så lejer kan være hjemme. Efter aftale kan lejer også give nøglen til udlejer.

Lejer kan også henvende sig til Boligkommissionen, hvis der er problemer, som truer sundheden.

Spørgsmål om en lejeboligs sikkerheds– og sundhedsmæssige forhold bør først drøftes mellem lejer og udlejer/administrator.

Løses spørgsmålene ikke her, kan uenigheden forelægges til Boligkommissionen, som behandler sagen og træffer afgørelse efter bestemmelserne i Byfornyelseslovens, kap.9.

Bemærk, at uenighed om husleje og andre økonomiske forhold mellem lejer og udlejer ikke behandles af Boligkommissionen, men af Huslejenævnet.

 

Du kan klage, hvis du mener din lejede bolig:

· er fugtig, selvom du lufter ud
· er kold, selvom du varmer den op
· er for varm, selvom du prøver at køle den ned
· har for lidt dagslys
· ikke har mulighed for luftfornyelse ved fx vinduer
· ikke har tilfredsstillende adgang til wc
· er brandfarlig
· er plaget af meget støj fra installationer o.lign.

 

Besigtigelse af boligen

Ved besigtigelsen kan Boligkommissionen fjerne et stykke tapet, optage et gulvbræt eller fjerne et gulvtæppe el.lign. For at konstatere om, der er sundhedsfare i boligen.

Det kan godt virke lidt overvældende, når Boligkommissionen kommer på besøg. Den står 10 medlemmer. Desuden kommer der en eller flere repræsentanter fra udlejer. Dette sker for at sikre den bedst mulige vurdering af forholdene.

Når boligen er besigtiget holder Boligkommissionen møde og beslutter her, hvad der efterfølgende skal ske.

I tilfælde, hvor der er direkte sundhedsfare, kan Boligkommissionen kondemnere boligen.

Når der er nedlagt forbud mod beboelse, skal beboerne anvises en anden bolig, jf. byfornyelseslovens 61, stk. 1.


Her kan du henvende dig:

Formand: Louise Colding Sørensen
Frederiksværksgade 50, 3400 Hillerød
Telefon: 2058 4477


Sekretær: Anne-Lise Hansen
Hillerød Rådhus
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød
Telefon: 7232 1132

 

Boligkommissionen består af:

3 byrådsmedlemmer
1 medlem, der er læge 
1 medlem, der er brandmæssig sagkyndig 
1 medlem, der er bygningssagkyndig 
1 medlem, der er jurist 
1 medlem fra grundejerne i kommunen 
1 medlem fra lejerforeninger i kommunen

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS