Brand og Redning

Hillerød Kommunes beredskab er pr. 1/1 2016 overgået til Frederiksborg Brand & Redning.

Anmeldelse af midlertidig overnatning og andre midlertidige aktiviteter

Hvis du skal afholde større sammenkomster eller havde midlertidig overnatning, skal du ansøge om dette til Frederiksborg Brand og Redning. 

Skemaet finder du her

Godkendelse af anlæg og byggeri efter tekniske forskrifter

Skal du ansøge om godkendelse af anlæg og byggeri efter tekniske forskrifter, skal du oprette en selvstændig byggesag herfor via www.bygogmiljoe.dk.

Søg byggetilladelse 

Du finder de tekniske forskrifter her

 

 Brand- og redningsarealer

  • Der er i bygningsreglementet (BR15) fastsat bestemmelser om adgangs- og tilkørselsarealer, arealer til rednings- og slukningsarbejde, samt bestemmelser for hensynstagen til beredskab køretøjer, hjultryk og drejeradier.
  • Af hensyn til fremkommeligheden af de brandslukningskøretøjer, der anvendes i Hillerød Kommune, er der dog udarbejdet et sæt særlige regler for Brand- og redningsveje. Læs dem her

Afbrænding og brug af åben ild

Afbrænding af have affald, herunder Sankt hans bål:

Afbrænding af privat haveaffald er tilladt i landzone i perioden 1. december - 1. marts, mindst 200 meter fra bymæssig bebyggelse:

  • Afbrændingen af haveaffald i erhvervsmæssig henseende er ikke tilladt.
  • Afbrænding af haveaffald Sankt Hans aften (23. juni) er desuden tilladt.

 Afbrænding på mark:

  • Halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer, med mindre det drejer sig om Flammebehandling af ukrudt,
  • afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer hvor afgrøden dyrkes det følgende år, halm der har været anvendt til overdækning og lignende, mindre spild i forbindelse med med pressning, herunder fejlbundende halmballer samt våde halmballer.
  • Afbrænding af våde halmballer kræver dog forudgående tilladelse fra beredskabet.
  • Se også folder

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS