Uddannelsesbyen Hillerød

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland er et netværk af aktører, der arbejder sammen om at alle unge bliver så dygtige som muligt, og du kan her se mere om Hillerød Kommune som uddannelsescentrum i Nordsjælland.

undefined

 

Uddannelsesmøde 2017

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland inviterer i år til Uddannelsesmødet med fokus på de unges valg af uddannelse og på inddragelse af forældrene.
På Uddannelsesmødet kan du møde unge, forældre, ungdomsuddannelser, skoler, kommuner og erhverv i Nordsjælland og få gode drøftelser om uddannelsesvalg, viden og motivation.

Vi ved, at forældre har stor indflydelse på børns og unges valg af en ungdomsuddannelse og stor betydning for de unges motivation for at gennemføre en ungdomsuddannelse. De unges sociale relationer i det hele taget spiller en afgørende rolle for den unges tilknytning til uddannelsessystemet. Derfor er forældrenes engagement af væsentlig betydning.
Hvordan gør vi det? Hvordan virker det? Skal vi gøre noget anderledes? Og hvad kan vi lære af andre?

Vi har inviteret to spændende oplægsholdere, som giver konkrete eksempler på, hvad man har gjort andre steder med succes, Helle Bjerresgaard, lektor UC Syddanmark og Lars Havelund Jensen, Kommunikationschef Syddansk Erhvervsskole. Derudover vil forsker Arnt V. Louw fra Center for Ungdomsforskning præsentere workshoppens anbefalinger samt guide os igennem paneldebatten.

Vi ser frem til et spændende og udbytterigt Uddannelsesmøde med masser af inspiration til nye handlinger og samarbejde, og du skal være velkommen.

Tid: 5. maj kl. 11.30-16.00
Sted: Esnord, Milnersvej 48, 3400 Hillerød
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig via Nemtilmeld

Program

Tilmelding til Uddannelsesmøde

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland

Alle unge har krav på et liv med uddannelse og job. I Hillerød og Nordsjælland prioriterer vi uddannelse højt og vi arbejder for, at alle unge får en uddannelse.

Væsentligt for denne indsats er Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland. Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland er et netværk, der skal bidrage til, at unge får de bedst mulige betingelser for at få en uddannelse. Netværket består af aktører fra erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommuner, UU og regionen. Forummet arbejder gennem en bredt sammensat styregruppe og en årlig konference UDDANNELSESMØDET. Formålet med netværket er at skabe kendskab til hinanden på tværs af aktører og tage initiativ til nye tværgående indsatser. Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland arbejder blandt andet sammen med Den Regionale Ungeenhed og Symbiose Hillerød.

Medlemmer af styregruppen for Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland

Vil du vide mere om Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland er du velkommen til at kontakte Sabrina Spangsdorf på tlf: 7232 5215 mail: sasp@hillerod.dk 

Hillerød Skaber Innovation

C4 Videncenter administrerer at ambitiøst projekt, hvor Handelsskolen Knord og UU Center Midt Nordsjælland tilbyder et spændende forløb for 7. og 8. klasser i grundskolen, primært i Hillerød Kommune.

Projektet giver mulighed for at arbejde struktureret med kreativitet og innovation i undervisningen.

Forløbet kobler faglighed med den obligatoriske Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkeds (UEA) undervisning gennem samarbejde mellem grundskoler, virksomheder og ungdomsuddannelser.

Partnerskab mellem Virksomheder og Skoler

Målet for uddannelsen at give alle folkeskoler muligheden for et samarbejde mellem private og offentlige virksomheder,
At samarbejdet vil blive understøttet professionelt gennem aftaler, kontrakter, kontaktpersoner osv.
Kontrakerne indgås individuelt mellem institutionerne, og målgruppen er sat på udskolingsklasserne, omkring 7.- 10. klasse.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS