I Danmark har vi etnisk ligestilling.

Etnisk ligebehandling

Etnisk ligestilling betyder, alle uanset etnisk baggrund skal behandles ens i det danske samfund

Etnisk ligebehandling

Ifølge den danske grundlov og de internationale menneskerettighedskonventioner må ingen behandles forskelligt på grund af deres race. I Danmark er der samtidig vedtaget en række love, som forbyder forskelsbehandling af mennesker, fordi de har en anden etnisk baggrund.

Det betyder fx, at du ikke må fravælge ansøgere til et job eller nægte folk adgang til offentlige steder på grund af deres etniske herkomst.

Det er også ulovligt at komme med racistiske udtalelser.

Samtidig skal etnisk ligestilling sikre, at alle har ret til og mulighed for at dyrke deres kultur og tro, så længe det foregår inden for reglerne af den danske lovgivning.

Du kan få flere oplysninger hos Institut for Menneskerettigheder og Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination.

Hvis det drejer sig om ligestilling på arbejdsmarkedet, kan du også henvende dig til Beskæftigelsesministeriet.

Klag over forskelsbehandling

Hvis du mener, du er blevet udsat for ulovlig forskelsbehandling, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet, som ligger i Ankestyrelsen.

Du kan også henvende dig til den uafhængige institution, Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination. De giver gratis vejledning og juridisk bistand til personer, der har været udsat for diskrimination.

Du kan få rådgivning og bistand hos Institut for Menneskerettigheder, hvis du føler dig udsat for diskrimination på grund af dit køn, din race eller din etniske oprindelse

Du kan også selv gå direkte til politiet, Folketingets Ombudsmand eller et internationalt klageorgan.

Lovgivning

Lovrammen, som ligger til grund for reglerne mod etnisk diskrimination, kan du finde i loven om etnisk ligebehandling. Loven har til formål at forhindre forskelsbehandling og fremme ligebehandling uanset race eller etnisk oprindelse.

Der er desuden en række bestemmelser i loven om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. Her kan du fx læse om forbuddet mod at nægte personer adgang til offentlige steder på grund af race.

Du kan også læse mere om de særlige regler for ligebehandling på arbejdsmarkedet i loven på området.

Desuden kan du i straffelovens § 266 finde regler mod racistiske ytringer.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS