Kontakt

Ålholmhjemmet

Kirsebær Allé 7
3400 Hillerød

Tlf. 7232 6500

Fax 7232 6599

Velkommen til Ålholmhjemmet

Ålholmhjemmet er et demenshus med en hjemlig og rolig atmosfære i et plan med direkte udgang til fire lukkede haver. Vi  har 46 lejligheder fordelt på 6 mindre huse under samme tag og hvert hus har et køkken/alrum, hvor hverdagslivet foregår. 

Vi blev et registret Eden Alternative hjem fredag d. 30.8.13 og har arbejdet med Eden Alternative plejefilosofien siden 2011. Vi arbejder med Marte Meo og har seks Marte Meo terapeuter under uddannelsen. 


Vi udarbejdede i 2011 Ålholmhjemmets strategi. Formålet med Ålholmhjemmets strategi er at sikre vision, mission og værdier, der sikrer fokus på kerneopgaven. Derfor er de strategiske mål i høj grad forankret i hverdagens gøremål, hvor strategien skal føre til konkrete resultater.

Vision
Ålholmhjemmet vil i 2017 være forgangsbillede indenfor pleje af demente i Danmark. 

Mission
Med afsæt i Eden Alternative skaber vi en meningsfuld hverdag i samspillet med den demente borger.

Eden Alternative
Vi arbejder efter Eden Alternative principper, en amerikansk plejefilosofi, der går ud på at eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed hos beboerne. Derfor skal livet skal leves med familien, børn, planter, dyr og arrangementer af enhver art.
Nærvær og dialog er i fokus.

Meningsfuld hverdag
I samspillet med beboere og medarbejdere på Ålholmhjemmet inkluderes alle i eget liv. Det giver plads til, at den enkelte kan bruge egne ressourcer og sammen tager vi ansvar.

Samspil
Sammen med beboeren og med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer vedligeholdes den enkeltes færdigheder længst muligt.